Projekt SadOVO je vo finále!

V stredu 16. 11. 2022 naša trieda (II. B) v rámci projektu SadOVO zveľadila školský areál výsadbou ovocných stromov a krov. Touto aktivitou sa projekt, ktorý sa na našej škole realizoval od mája 2022, dostal do svojej záverečnej fázy. Vďaka projektu sme dostali možnosť podieľať na záchrane vzácnych starých a krajových odrôd ovocných stromov, ktoré môžeme následne využívať aj v rámci výučby.

V októbri sme sa s Jožkom Krúpom zúčastnili vzdelávacieho kurzu v Zaježovej, kde sme pre našu výsadbu vybrali 7 ovocných stromov - 4 odrody jabloní (Sudetská reneta, Spartan, Borovinka a Panenské české), 2 odrody hrušiek (Boscova fľaša, Williamsova) a jednu čerešňu. Okrem stromov sme sa rozhodli vysadiť aj 3 kry - maliny, drieň a bazu čiernu. V deň výsadby sme najskôr spoločne vybrali miesta vhodné na zasadenie. Spoločnými silami sme v areáli školy vykopali jamy a čakali na príchod koordinátorov zo SadOVA. Feri s Ľubom nám doniesli stromy a kry z ovocnej škôlky a taktiež ďalšie veci potrebné na výsadbu. Po dôkladnej inštruktáži o sadení stromčekov sme sa rozdelili do 3 skupín a pustili sa do akcie. Začali sme zabitím kolu do vykopanej jamy, ostrihali sme odumreté korienky stromu, pripevnili sme ho ku kolu a jamu zasypali kompostom, zemou a nakoniec štiepkou. Stromček sme oplotili, aby sme predišli jeho prípadnému poškodeniu zverou. Po dokončení sadenia mali pre nás Feri s Ľubom nachystanú odmenu v podobe skvelého jablkového muštu, na ktorom sme si všetci veľmi pochutnali.

Našu aktivitu celý čas dokumentovala Uršuľa Mičovská (OZ Živica), ktorej vďačíme za krásne fotografie. Sme neskutočne radi, že práve naše gymnázium a naša trieda II. B mohla byť súčasťou tohto krásneho projektu. Naučili sme sa veľa nového o starých odrodách stromov, načerpali veľa nových informácií a vedomostí a hlavne sme mali príležitosť stráviť spoločne čas v prírode. ĎAKUJEME!

Nela Sofia Levická, II. B