Realizujeme projekt ROOTS & SHOOTS

Vďaka podpore vedenia našej školy sme v rámci účelového cvičenia mohli realizovať ďalšie práce a rekonštrukciu areálu v Materskom centre MAMI – OÁZA v Zlatých Moravciach.

Do roboty sme sa pustili o 8. hodine. Počasie nám prialo, odhodlanie nám nechýbalo a uskutočňovaniu našej výzvy už nič nestálo v ceste. Predchádzajúce dni nám pomohli Technické služby mesta Zlaté Moravce s technikou a odstránením starého pieskoviska, so spílením a následným odstránením veľkých konárov a s odvozom bioodpadu. Naša trieda pokračovala ďalšími úpravami: zrýľovaním plochy pri hlavnej bráne, vyzametaním areálu, vyčistením plochy určenej na pieskovisko a umytím maľby na stene. Umelecké vlohy sme v sebe objavili pri natieraní čiastočne zrekonštruovaného dreveného vláčika, kresby a lavičky. Najviac sme sa narobili pri zrovnávaní a úprave terénu, kde bude umiestnený senzomotorický chodník.

Odviedli sme kus dobrej roboty, ktorej výsledky sú zachytené na fotkách. Zároveň si uvedomujeme, že sme tak v polovičke našej cesty a ešte veľa práce nás čaká. Veľká vďaka patrí aj mamičkám, ktoré nám priniesli sladké aj slané občerstvenie, vďaka ktorým sme si mohli doplniť energiu. Ďakujeme aj rodičom a iným rodinným príslušníkom, ktorí sú nápomocní pri zaobstarávaním materiálu a praktických radách.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

kolektív I. B

Poďakovanie MAMI – OÁZA na Facebooku