Roots & Shoots

My, žiaci 1. B, sme sa tento školský rok zapojili do projektu s názvom Roots & Shoots. Ide o „vzdelávací program nadácie Green Foundation určený pre základné a stredné školy na Slovensku, inšpirovaný globálnym programom Jane Goodall Inštitútu.“ (https://www.rootsandshoots.sk/) Jeho cieľom je podnecovať záujem mladých ľudí o problémy svojho okolia, učí ich vytvárať si svoje vlastné projekty a prinášať skutočné riešenia.

Dňa 19. 9. 2022 nás navštívila Lucia Rossová, koordinátorka programu pre stredné Slovensko, aby nám bližšie vysvetlila, ako projekt prebieha a motivovala nás k samostatnej činnosti. Strávili sme spolu plodné doobedie. Rozdelení do skupín sme uvažovali, čo v našom meste treba zmeniť, prečo a akým spôsobom. Našou úlohou teraz bude vybrať si problém, ktorý máme na základe pokynov a užitočných rád vyriešiť. Na realizáciu projektu dostaneme určitú sumu peňazí a na jeho uskutočnenie máme celý školský rok.Na záver našu prácu vyhodnotíme a odprezentujeme na školskej konferencii.

Pevne veríme, že spoločnými silami sa nám podarí dosiahnuť cieľ, ktorý si stanovíme!

Alexandra Drgoňová, 1. B