Tím žiakov 1. B triedy v projekte Roots and Shoots

Naše motto, naša vízia:

Čo dáš, to sa Ti vráti… V rámci projektu chceme pomôcť komunite Materského centra Mami-Oáza v Zlatých Moravciach, s ktorým majú mnohí žiaci osobnú skúsenosť zo svojho raného detstva, pretože ho sami navštevovali. Ďalšou motiváciou je smerovanie do budúcnosti a zanechanie odkazu aj pre ďalšie generácie detí, v čom vidíme udržateľnosť projektu. Chceme nielen vytvoriť pre komunitu príjemné a útulné prostredie na trávenie voľných chvíľ, ale zároveň v nich chceme rozvíjať ekologické myslenie, pretože my všetci sme súčasťou prírody. A preto veríme, že "čo dáme, to sa nám vráti”.

  • V priebehu šk. r. 2022/2023 chceme zrekonštruovať areál MC Mami-Oáza a vytvoriť v ňom prvky prírodnej záhrady a popri tom rozvíjať spoluprácu v tíme a s komunitou, s cieľom podporiť biodiverzitu areálu MC.
  • Chceli by sme zrekonštruovať drevený vláčik, ktorý slúži ako atrakcia pre deti, opraviť pieskovisko, premaľovať okrasné maľby na stenách v areáli MC, vytvoriť komposter, upraviť existujúci kvetinový záhon, vysadiť motýlie kríky a bylinkovú záhradu, vytvoriť senzorický chodník a hmyzí hotel.

Čo sme už urobili?

Oslovili sme vedenie mesta, pána primátora PaedDr. Dušana Husára, a oboznámili sme ho s naším projektom, cieľmi a požiadali ho o spoluprácu pri realizácii projektu. Oslovili sme vedenie MC Mami Oáza a pátra Tomáša, predstaveného Kongregácie bratov Tešiteľov, v ktorých priestoroch sa MC nachádza – oboznámili sme ho s našimi cieľmi a nadviazali sme spoluprácu pri realizácii projektu.

Momentálne sa pripravujeme na obhajoby, ktoré sa uskutočnia v marci a po ich úspešnom absolvovaní nám bude pridelená suma 400 Eur, ktorú použijeme na zrealizovanie nášho projektu.

kolektív 1. B triedy