Ruské slovo

Dňa 3. 2. 2023 sme sa zúčastnili 17. ročníka krajského kola súťaže Ruské slovo v prednese pôvodnej poézie a prózy, hraného slova a spevu v ruskom jazyku na Gymnáziu vo Vrábľoch.

Našu školu reprezentovala žiačka II.A triedy Vanesa Homolová v III. kategórii – poézia. Umiestila sa na peknom 2. mieste. Počas súťaže vládla príjemná atmosféra.

Súťažiacu pripravovala PaedDr. Viera Šedíková.

Žiačke blahoželáme a tešíme sa z jej úspechov.