Stretávka po 20 rokoch, naši prví oktávani 1995 - 2003, triedna učiteľka: PaedDr. Anna Rosenbergová

Stretávka sa uskutočnila 26.11.2022 v zámku v Topoľčiankach, za prítomnosti úspešných absolventov a zástupcov pedagogického zboru. Sme hrdí na ich úspechy, v osobnom i pracovnom živote.

Ďakujeme za príjemné chvíle a spomienky.

Riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD. a zástupca RŠ Mgr. Ľuboš Debnár