Teambuilding

Dňa 22. 9. 2022 a 4. 10. 2022 sa uskutočnil „Teambuilding“. Zúčastnili sa ho žiaci I. A a I. B triedy, ktorí si overili a zdokonalili chémiu svojho kolektívu prostredníctvom rôznych úloh, ktoré si pre nich pripravili PEER aktivisti Samuel Jehlár, Diana Valkovičová a Albert Jurík zo IV. A triedy, Viktória Laktišová a Karin Huňadyová z II. A triedy. Cieľom týchto aktivít bolo upevniť kolektív našich prvákov a poskytnúť im možnosť naučiť sa viac o svojich schopnostiach a ich využití v triede.

„Teambuilding bol pre nás všetkých veľmi dobrou skúsenosťou. Naučili sme sa, že medzi sebou musíme komunikovať, spolupracovať a tolerovať sa. Aktivity boli premyslené, práve pri nich sme si mohli overiť našu šikovnosť a tímovú prácu v rámci triedy. Myslím si, že sme ich všetky zvládli skvele, pretože sme si dobre rozdelili úlohy,“ povedala predsedníčka I. B triedy, Alexandra Drgoňová.

Na záver chcem poďakovať Mgr. A. Holecovej za ochotu, prípravu tejto akcie a všetkým zúčastneným za dobrú náladu, spoluprácu a entuziazmus pri plnení úloh. Bolo to príjemné popoludnie, počas ktorého sme sa všetci lepšie spoznali.

Samuel Jehlár, IV.A