Týždenná mobilita žiačok z Nice na Gymnáziu Janka Kráľa

Žiaci II. A triedy navštevujúci hodiny anglického jazyka v triede Mgr. Ivany Šovčíkovej sa tento školský rok zapojili do medzinárodného Projektu o európskom parlamente. Na projekte pracujú spolu so študentmi z Francúzska, Nórska a Španielska. Počas projektu sa nám podarilo nadviazať užšiu spoluprácu so strednou školou Don Bosco Lyceé vo francúzskom meste Nice. Na základe spolupráce cez platformu Erasmus+ k nám v termíne od 26. 2. do 4. 3. 2023 prišli na týždennú mobilitu dve žiačky s pani učiteľkou z tejto školy. Žiačky boli ubytované u našich dvoch študentiek Petry Guttovej a Lucii Brenkusovej.

Počas výmenného pobytu sa naši hostia zúčastňovali na vyučovaní spolu s našimi študentmi. Komunikačným jazykom bol anglický jazyk, ktorý si žiaci aktívne precvičovali nielen na hodinách v škole, ale aj počas bohatých voľnočasových aktivít, exkurzií a výletov, ktoré sme pre našu návštevu z Francúzska pripravili.

Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s históriou Zlatých Moraviec a spoznať významné miesta v okolí. Navštívili sme blízke Topoľčianky a nádherný park s kaštieľom. Podnikli sme aj exkurziu do nášho hlavého mesta, kde sme spoločne s triedou II. A navštívili Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina a historické centrum mesta. Súčasťou kultúrno-spoločenského programu bolo aj vystúpenie folklórneho súboru Inovec a posedenie pri tradičných slovenských slaných a sladkých dobrotách, ktoré pre našich hostí napiekli naši žiaci II. A triedy. Na záver týždňa sme ešte absolvovali exkurziu na Nitriansky hrad a do Katedrály sv. Emeráma. Celú mobilitu sme ukončili v aule Gymnázia Janka Kráľa, kde sme pripravili narodeninové prekvapenie pre žiačku z Francúzska, ktorá práve v tento deň oslávila svoje narodeniny.

Pokračovaním tejto spolupráce bude mobilita našich žiakov v septembri 2023 v meste Nice.

Na záver sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na aktivitách spojených s mobilitou, a hlavne rodinám, ktoré prijali žiačky do svojich domácnosti a prispeli k tomu, aby sa na Slovensku cítili ako doma.

Mgr. Ivana Šovčíková