Účelové cvičenie 1. A s lesnými pedagógmi

Dňa 24. 3. 2023 sa trieda 1. A s pánom učiteľom I. Kreškóczim zúčastnila účelového cvičenia v Parku Topoľčianky.

Po úvodnom privítaní zamestnancami parku sme absolvovali prehliadku parkom a dozvedeli sme sa zaujímavosti o tom, ako samotný park vznikol a aké netradičné stromy sa tam nachádzajú. V rámci výučby biológie sme hľadali parazitické rastliny na najrôznejších miestach. Mali sme možnosť nahliadnuť aj do okúzľujúceho skleníka, čo bol veľmi ohromujúci zážitok. Videli sme rôzne stromy či kvety, ktoré často vidieť len na fotkách zo zahraničia.

Po návšteve skleníka sme obrátili pozornosť na tému včelárstvo. Oboznámili sme sa s novými poznatkami o včelárskej výbave, výrobe medu či o samotných včelách v úľoch. Boli sme tiež informovaní o úbytku včiel nielen na Slovensku, ale aj na celom svete a s jeho vážnymi následkami.

Na záver sme mali krátky rozchod, počas ktorého sme si mohli prezrieť ďalšie zákutia parku a pozorovať, ako sa k nám pomaly blíži jar. Keď nastal čas vrátiť sa späť na naše začiatočné stanovisko (GJK), zhromaždili sme sa na autobusovej zastávke a obohatení o nové poznatky sme sa zhodli na tom, že Park Topoľčianky je vskutku jedinečný.

Sme veľmi vďační za každý spoločne strávený moment a prežité zážitky si ešte dlho budeme nosiť v pamäti.

Karolína Vavrová, I. A