Vianočná akadémia

Na Luciu, 13. decembra 2022, sa v aule nášho gymnázia rozozneli tóny vianočných piesní, ktoré si na vianočnú akadémiu pripravili naši žiaci. Spievalo sa v slovenčine, angličtine a nemčine. A nie len to. Počas tohto zimného popoludnia si prítomní hostia mohli vypočuť aj umelecký prednes básní v spomínaných jazykoch, ako aj hru na klavíri, husliach, akordeóne, gitare či kachone. Dve študentky dokonca potešili oko diváka scénickým a moderným tanecom. Celý program moderovali S. Jehlár (IV. A) a L. Horvátová (III. B). Po skončení slávnosti boli všetci prítomní hostia a účinkujúci pozvaní na vianočný punč a sladký koláčik.

Ďakujeme našim žiakom za krásny umelecký zážitok, ktorý naplnil srdcia všetkých v hľadisku láskou a vianočnou atmosférou.

V programe sa predstavili:

 • Filip Danko III. A (gitara a spev)
 • Ema Doskočová II. A (spev)
 • Alexandra Drgoňová I. B (tanec)
 • Michal Grolmus I. B (recitovanie)
 • Liana Horvátová III. B (moderátorka)
 • Marianna Horvátová IV. B (recitovanie)
 • Veronika Hudecová I. B (spev)
 • Samuel Jehlár IV. A (moderátor)
 • Alber Jurík IV. A (husle)
 • Kristína Kováčová III. A (spev)
 • Tomáš Laštík II. B (klavír)
 • Sofia Lavrincová I. A (spev)
 • Veronika Mihálková III. B (tanec)
 • Matúš Pecho III. A (kachon)
 • Katarína Petrovičová II. A (spev)
 • Alica Šindlerová I. B (recitovanie, spev)
 • Filip Tonka II. B (spev, recitovanie)
 • Karolína Vavrová I. A (spev)
 • Adam Segíň I. B (recitovanie)
 • Karolína Šmatláková I. A (spev)
 • Kristína Šútorová II. B (spev, recitovanie)
 • Martin Šimor I. B (akordeón)
 • Viktória Šlosiarová I.A (spev)

Mgr. Ivana Šovčíková