Vianočné aranžovanie

Dňa 12. 12. 2022 sa na našej škole konala akcia s názvom Vianočné aranžovanie. Naši žiaci sa mohli zapojiť do tejto tradície, ktorá sa na našej škole koná už niekoľko rokov. Žiaci si vytvorili tímy, ktoré sa postarali o nádherné vianočné dekorácie. Celú akciu sprevádzala vianočná atmosféra a dobrá nálada. O hodnotenie výtvorov sa postarala odborná porota.

Víťazmi vianočného aranžovania sa stali J. Helenin, G. Bezuška zo IV. A, 2. miesto obsadili K. Meňhertová, A. Orlíková z I. B a 3. miesto získali K. Herdová, S. Tižňovská z II. B.

Po vyhodnotení súťaže tieto dekorácie ozdobili priestory našej auly.

Za organizáciu akcie a odborný dozor ďakujeme Mgr. Jozefíne Kováčovej. Tešíme sa z účasti všetkých aktérov a výhercom úprimne blahoželáme!