Vianočný futbalový turnaj na našom gymnáziu

Dňa 21. 12. 2022 sa v našej veľkej telocvični uskutočnil medzitriedny vianočný turnaj, ktorého sa zúčastnili chlapci z 1. A a 1. B triedy, 2. A , 2. B triedy, 3. A, B triedy, 4. B triedy + pán učiteľ Debnár a dievčatá z 1. A, B triedy, 2. A, 2. B triedy, 3. B triedy a 4. A triedy.

Na futbalovom turnaji vládla priateľská atmosféra, žiaci dodržiavali pravidlá a hrali fair-play.

Cez prestávku si kapitáni družstiev vybrali svojich zástupcov a kopali sa penalty. Kráľom strelcov sa stal Filip Tonka z 2. B a kráľovnou strelcov Ema Jelínková zo 4. A.

Celkové umiestnenie - dievčatá:

  1. miesto 2. B
  2. miesto 3. B
  3. miesto 1. AB
  4. miesto 2. A
  5. miesto 4. A

Celkové umiestnenie - chlapci:

  1. miesto 4. B + p. p. Debnár
  2. miesto 3. AB
  3. miesto 2. A
  4. miesto 1. AB
  5. miesto 2. B

Najlepším strelcom a streľkyňou Vianočného futbalového turnaja sa stali Ema Penzešová 3 góly a Tomáš Zölder 9 gólov.

Ďakujeme našim žiakom Kristiánovi Hlavatému zo 4.A a Tomášovi Zölderovi zo 4. B za pomoc pri rozhodovaní a Mgr. Ľ. Minárovej za zorganizovanie turnaja.