Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach získalo akreditáciu na Erasmus na programové obdobie 2021 - 2027

Naša škola realizuje projektové aktivity Erasmus+ od roku 2019 a počas tohto obdobia sa zrealizovalo 24 študentských a 11 učiteľských mobilít do zahraničia. V rámci bežiaceho projektu plánujeme do konca roku 2023 zrealizovať 14 žiackych a 5 učiteľských mobilít. Cieľovými krajinami partnerskej spolupráce sú Rakúsko a Česká republika. Vo februári 2023 budeme hosťovať školu z francúzskeho mesta Nice.

Po skúsenostiach s medzinárodnou spoluprácou z minulosti, získaní nových projektových partnerov a vypracovaní dlhodobejšieho plánu medzinárodných aktivít sme prejavili záujem zapájať sa do programu Erasmus+ pravidelne. V októbri 2022 sme podali žiadosť o akreditáciu nášho gymnázia, v ktorej sme predbežne načrtli projektové aktivity do roku 2027. Na vypracovaní žiadosti pracovali Mgr. Viera Mihalková a RNDr. Renáta Kunová na základe podnetov a spolupráce s členmi projektového tímu.

Pridelenie akreditácie našej škole v januári 2023 potvrdzuje, že my ako žiadateľ sme vytvorili dlhodobý plán s cieľom rozvoja našej školy pre realizáciu vysoko kvalitných medzinárodných projektov. Akreditácia nám zjednoduší proces predkladania žiadostí o financovanie projektových aktivít a podporí strategické plánovanie a rozvoj organizácie.

Prvý akreditovaný projekt rozbehneme v júni 2023 v spolupráci s francúzskou, nemeckou, rakúskou a maďarskou školou a potrvá 15 mesiacov. V rámci tohto obdobia vycestuje do zahraničia 24 študentov a 6 učiteľov. Informácie k jednotlivým mobilitám budeme uverejňovať pod záložkou Erasmus+.