Projekt Zmudri do škôl

Neziskový projekt Zmudri.sk, ktorý bol založený v roku 2018, pomáha mladým ľuďom pripraviť sa lepšie na reálny dospelý život. Jeho autori reagujú na fakt, že mladí ľudia trávia množstvo času na internete a rozhodli sa prispieť k vzdelávaniu prostredníctvom internetu. Za krátky čas získal projekt ocenenia ako napr. Víťaz LEAF Award 2019 alebo Cena európskeho občana 2021.

V druhom polroku školského roku 2022/2023 bol spustený program Zmudri do škôl, v rámci ktorého narastá spolupráca so školami po celom Slovensku. Do daného projektu sa zapojila aj naša škola, konkrétne trieda III.B na predmete občianska náuka. Študenti sú zapojení do modulu „Ako funguje štát a naša spoločnosť“, ktorý sa bude realizovať na hodinách občianskej náuky. Prostredníctvom videokurzov v module budú študenti získavať vedomosti zábavnou formou a jazykom, ktorý im je blízky, sa naučia diskutovať o témach z oblasti politológie a po úspešnom absolvovaní získajú diplom.