DigiPEERS - DOBROdružstvo môže začať!

V dňoch 21. - 24. 9. 2023 sme sa zúčastnili víkendového programu a dobrovoľníckeho školenia digiPEERS v Bratislave. Vo štvrtok vo večerných hodinách sme šťastne dorazili do Bratislavy, kde sme mali zabezpečené ubytovanie. Po chutnej večeri a zoznámení sa s ďalšími účastníkmi programu sme boli pripravení na víkend plný vzdelávania a nových zážitkov.

V piatkové ráno sme začali konferenciou v “Starej Jedálni“, kde bol program naozaj nabitý. Prvý príhovor viedla Silvia Nosková z nadácie KOOPERATIVA. Potom nasledovali zástupca MŠVVaŠ, Andrea Cox a Lucia Macaláková z digiQ, Mária Vargová z NKS pre riešenie problematiky násilia na deťoch a ďalší. Ozvláštnením tejto konferencie bola diskusia so stand-up komikmi na tému sociálnych sietí, na ktorej diskutovali Matej Adámy, Matej Makovický a Šimon Ferstl. Po náročnejšom dni sme dorazili do hotela Bivio.

Na druhý deň nás sobotňajšie raňajky nabudili akcie plné nových informácií a zážitkov. Na workshopoch sme sa vzdelávali v témach: digitálne občianstvo, kritické myslenie, kyberšikana, nenávistné prejavy, bezpečne online a digitálny manažment. Starší mentori a účastníci minuloročného programu si pre nás pripravili LARP( live action role-play). Všetci sme si túto aktivitu užili a zblížili sa. Pred večerou nás čakala prednáška o formálnom, neformálnom a informálnom učení. Potom nasledovala posledná aktivita dňa, učenie hrou.

Témou posledného dňa bola naša budúcnosť v programe. Vďaka skvelému kolektívu sa tešíme na spoločné online stretnutia a workshopy. Z tohto programu sme si neodniesli len veľa obohacujúcich poznatkov a skúseností, ale aj nové priateľstvá.

Ďakujeme.

Viktória Šlosiarová, Sofia Lavrincová 2.A

Fotografie: Gabriela Teplická