Deň otvorených dverí

Dňa 21. 11. 2023 sa uskutočnil na pôde našej školy Deň otvorených dverí. Bol určený pre žiakov 9. ročníka základných škôl. DOD pripravili študenti II. B, III. B a IV. B triedy pod vedením PaedDr. Viery Šedíkovej.

Deviataci a ich rodičia boli vítaní v našej aule od skorého rána. Najskôr sme si pre nich pripravili prezentáciu o histórii školy, možnostiach vzdelávania sa, mimoškolských aktivitách a projektoch, ktoré sa realizujú na našom gymnáziu. Informovali sme ich tiež o prijímacích skúškach a podmienkach prijatia.

Následne boli deviatakom odprezentované naše aktivity v rámci projektu Erasmus+.

Po skončení prezentácií nasledovala prehliadka školy, počas ktorej mohli záujemcovia vidieť vybavenie učební, telocviční, školský bufet, jedáleň a oboznámili sa aj s činnosťou žiackej školskej rady.

Veľmi nás potešilo, že v tomto školskom roku sa Dňa otvorených dverí zúčastnilo podstatne viac žiakov ako po minulé roky a tiež skutočnosť, že deviataci prišli v sprievode svojich rodičov a výchovných poradcov zo základných škôl.

Sme presvedčení, že sme im našu školu odprezentovali čo najlepšie a veríme, že sa v nasledujúcom školskom roku stanú súčasťou Gymnázia Janka Kráľa.

Liana Horvátová, IV. B trieda