Družobná návšteva v Jindřichovom Hradci pri príležitosti stého výročia budovy školy Gymnázia Vítězslava Nováka

Gymnázium Vitězslava Nováka v Jindřichovom Hradci 1. septembra 2023 slávilo 100 rokov od otvorenia budovy školy. Existencia gymnázia však siaha až do roku 1595, keď bol položený základný kameň jezuitskej školy. Výuka začala v auguste toho istého roku v dvoch triedach. Gymnázium sa delilo na dva stupne a to na triedy gramatické a humanistické.

Pri tejto príležitosti vedenie našej školy dostalo pozvanie na slávnostnú akadémiu, ktorá sa konala v dňoch 1. – 2. septembra 2023. Milé boli stretnutia s novými mladými učiteľmi, ale potešili aj pozdravy starších pedagógov, ktorí počas svojho dlhoročného pôsobenia na škole navštívili Zlaté Moravce a naše Gymnázium Janka Kráľa.

Program bol veľmi zaujímavý od krstu publikácie k 100. výročiu školy, ktorej autorkou je riaditeľka Mgr. Lenka Vetýšková, cez odhalenie pamätných tabúľ architektovi budovy školy Bedřichovi Bendelmayerovi až po prehliadky školy. Veľmi zaujímavá bola prednáška doc. Pokorného "Antonín Decker, nazapomenutelná postava v historii GVN a J. Hradce", vnuka riaditeľa gymnázia z rokov 1901 až 1915. Dvojdňový program vyvrcholil večerným koncertom školského zboru Zanoty a rockovej kapely, ktorý v nás umocnil slávnostnú atmosféru z toho výnimočného podujatia.

Sme vďační za pozvanie, ktoré je dôkazom našich priateľských vzťahov a tešíme na skoré stretnutie už v októbri tohto roku.