Gaudeamus v Nitre

Otázka kam po strednej škole trápi väčšinu z nás celý maturitný ročník. Odpoveď sme sa vybrali hľadať dňa 22. 11. 2023 žiaci IV. A a IV. B triedy, na veľtrh VŠ GAUDEAMUS v Nitre. Prednáškové a konzultačné dni sa konali na výstavisku Agrokomplex.

Získali sme informácie o univerzitách, vysokých školách a ďalších vzdelávacích inštitúciách z celého Slovenska, Česka i zahraničia. Veľtrh navštívilo viac ako 5 000 stredoškolských študentov, ktorí aktívne hľadajú ďalšie štúdium po maturite.

Dozvedeli sme sa všetko, od ponúkaných študijných odborov, cez termíny a obsahy prijímacích pohovorov. Mali sme možnosť otestovať sa a zistiť, aký študijný typ sme.

Na naše otázky nám odpovedali priamo študenti alebo absolventi VŠ, ktorí s nami zdieľali svoje skúsenosti zo štúdia. Informácie sme dostali i o uplatnení sa v praxi.

Niektorých táto skúsenosť utvrdila v tom, že si VŠ zvolili správne, iným zasa otvorila nové obzory na iné štúdium. Veríme, že sa vďaka tomu čo najlepšie rozhodneme kam pokračovať v ďalšom štúdiu.

Liana Horvátová, IV.B trieda