Geografická olympiáda

V utorok, 19. marca 2024, sa uskutočnilo v priestoroch našej školy, Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, krajské kolo 52. ročníka Geografickej olympiády. Súťažilo sa v 3. kategóriách: A, B a Z.

Našu školu reprezentovali v kategórii Z žiačky Nina Tonkovičová z I. B a Ema Penzešová z II. B triedy štvorročného gymnázia. Žiačky boli úspešnými riešiteľkami vo svojej kategórii.

Súťažiacim za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia ďakujeme a prajeme ďalšie úspechy v ich práci.

PaedDr. Viera Šedíková