Úspešní študenti v informatickej súťaži iBobor

V dňoch 08. 11. 2023 a 10. 11. 2023 sa aj na našej škole konala celoslovenská informatická súťaž iBobor, do ktorej sa zapojilo 33 žiakov nášho gymnázia v dvoch kategóriách:

  • Junior (16 študentov z tried I.A, I.B, II.A, II.B)
  • Senior (17 študentov z tried III.A, III.B, IV.A, IV.B)

Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť u žiakov záujem o informačné technológie a tiež otestovať ich schopnosť logicky a samostatne uvažovať.

V kategórii "Junior" (1. a 2. ročník stredných škôl) súťažilo celkovo 12 033 študentov slovenských stredných škôl, z ktorých bolo 2 084 úspešných riešiteľov. Nás veľmi teší, že až päť z nich je študentami nášho gymnázia: Sedrik Solár (1.B) s percentilom 95,8 %, Tomáš Jakab (2.A) s percentilom 92,74 %, Andrej Kováč (1.B) s percentilom 90,86 %, Hanka Drienovská (1.A) s percentilom 88,64 %, Martin Šimor (2.B) s percentilom 83,49 %.

V kategórii "Senior" (3. a 4. ročník stredných škôl) súťažilo celkovo 5 407 študentov slovenských stredných škôl, z ktorých bolo 688 úspešných riešiteľov. Medzi nich sa zaradili aj naši žiaci - Peter Ďurica (3.B) s percentilom 89,68 % a Martin Leckéši (3.B) s percentilom 87,46 %.

Všetkým úspešným riešiteľom súťaže blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu nášho gymnázia.

Predmetová komisia MAT - INF - FYZ