Imatrikulácie 2023 v znamení pevnosti Boyard

Ako už je na našej škole tradíciou, aj tento školský rok tretiaci preverili zručnosti našich prvákov a pasovali ich za skutočných študentov GJK.

Témou tohtoročných imatrikulácií bola pevnosť Boyard. Pred samotným pasovaním za študentov nášho gymnázia museli prváci splniť niekoľko úloh. Ich rôznorodé zameranie pomohlo prvákom viac sa spoznať, vybudovať lepšiu spoluprácu v kolektíve a taktiež rozvíjať svoje vedomosti a manuálne zručnosti.

Po úspešnom absolvovaní úloh a odovzdaní ceny víťaznému družstvu nasledoval slávnostný akt pasovania. A pasovaní boli nielen žiaci ale aj ich triedni učitelia Mgr. Ivana Šovčíková (I. A) a Mgr. Marián Hodoši (I. B).

Hlavnú časť imatrikulácií ukončila poriadna afterparty, na ktorej sa všetci žiaci spoločne zabavili.

Chceli by sme poďakovať každému, kto sa zúčastnil na organizácii tejto milej akcie, a prvákom za ich súťaživosť a odhodlanosť. V mene celého tretieho ročníka prajeme už pasovaným prvákom mnoho študijných i osobných úspechov.

Jozef Krúpa (III. B)