Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Vianoce sú časom nádeje, pokoja a lásky. Časom, keď sa hluk, nepokoj a nervozita menia na príjemné ticho a spoza okna, ktoré odráža farebné svetielka vianočného stromčeka, na nás hľadí biela krajina plná detských radostí. Pod stromčekom sa nakopia darčeky plné lásky a ľudia, ktorí nám ich s ešte väčšou láskou darovali, sa tešia so spoločne strávených chvíľ s nami.

Nie každý má ale možnosť byť tieto sviatky s rodinou, a aj to bol jeden z dôvodov prečo sme sa rozhodli zapojiť do zbierky -„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ – je to vianočná zbierka pre seniorov usporadúvaná občianskym združením Koľko Lásky o.z. Zbierku sme organizovali počas mesiacov október a november, podarilo sa nám vyzbierať pomerne dosť krabičiek. Všetkým darcom so srdca ďakujeme.

Balíky našej školy budú darované seniorom v Domove dôchodcov v Obyciach. Nemali by sme zabúdať, že niekedy je práve táto krabička - krabička lásky - jediným darčekom, ktorý dostanú, preto sme do krabice nezabudli vložiť aj kúsok nášho srdca.

Ďakujeme Mgr. A. Holecovej za zorganizovanie tejto zbierky na našej škole, ale hlavne vám všetkým, ktorí ste sa do zbierky zapojili.

PEER aktivistky