Majstrovstvá zlatomoravského okresu v šachu

Dňa 6. novembra 2023 sa uskutočnili školské Majstrovstvá okresu Zlaté Moravce v zrýchlenom šachu jednotlivcov základných a stredných škôl v školskom roku 2023/2024. Miestom konania súťaže bola SOŠ technická v Zlatých Moravciach. Hlavným rozhodcom bol Arpád Piroška. Hralo sa systémom na 7 kôl s hracím tempom 2x7 min. + 3 sekundy / ťah.

Naši žiaci súťažili v kategórii študenti a študentky stredných škôl a 2. stupňa OG okresu Zlaté Moravce. Súpiska družstva GJK ZM:

  • Jaromír Koryťák III. B
  • Tomš Laštík III. B
  • Martin Leckéši III. B
  • Samuel Ondroš III. A
  • Matúš Želiba III. A
  • Romana Orgoníková III. B
  • Daša Koprdová III. B
  • Tamara Bronišová I. B

Vynikajúci výkon podala R. Orgoníková, ktorá suverénne vyhrala kategóriu študentiek stredných škôl a konkurovala aj na medailové umiestnenie v kategórii študentov. Druhé miesto získala Daša Koprdová. Obidve študentky postúpili na MK, ktoré sa budú konať v Nitre.

V kategórii študenti SŠ získal J. Koryťák 5. miesto (23 účastníkov). Ostatní žiaci sa umiestnili v strede šachového poľa.

Naša škola zvíťazila aj v súťaži družstiev, keď dvojica R. Orgoníková a J. Koryťák získala v súčte 8,5 b, čo ich posunulo na 1. miesto.

Víťazom blahoželám a všetkým šachistom ďakujem za reprezentáciu školy.

Mgr. Ľ. Debnár