Medzitriedny florbalový turnaj ku Dňu študentstva na GJK

Je 16. november 2023 8:00 h, veľká telocvičňa plná mladých ľudí nastúpených v 8 dievčenských a 6 chlapčenských triednych družstvách. Nasleduje slávnostné otvorenie medzitriedneho turnaja vo florbale pani riaditeľkou RNDr. Renátou Kunovou, PhD. a Mgr. Ľubošom Debnárom. Po privítaní a pripomenutí si významu 17. novembra 1989 vedenie GJK povzbudilo žiakov k hre fair play a turnaj sa mohol začať.

Hralo sa systémom každý s každým a následne víťazi skupín hrali o záverečné umiestnenie. A ako to celé dopadlo?

   Dievčatá

 1. miesto 2.B
 2. miesto 4.B
 3. miesto 1.B
 4. miesto 3.B
 5. miesto 3.A
 6. miesto 2.A
 7. miesto 4.A
 8. miesto 1.A

   Chlapci

 1. miesto 3.A
 2. miesto 3.B
 3. miesto 1.A
 4. miesto 2.AB
 5. miesto 4.AB
 6. miesto 1.B

Žiaci podali excelentné výkony, niekedy sa prejavilo aj športové šťastie, avšak nad smolou či nepresnou strelou prevládala radosť a spokojnosť s gólmi.

Študenti nášho gymnázia oslávili sviatok študentov športom a prispeli tak aj k zlepšeniu svojho zdravia.

Mgr. Ľ. Minárová