Mikuláš na našom gymnáziu

V srdci nášho gymnázia zavládla 6. decembra 2023 nevšedná atmosféra, ktorú vyčaroval príchod sv. Mikuláša.

Školský parlament si aj tento rok pre študentov pripravil Mikuláša, ktorý sa so svojimi pomocníkmi, anjelmi a čertami, rozhodol navštíviť naše učebne. Ako aj minulý rok, ich príchod spríjemňoval a obohacoval vianočnými koledami spevácky zbor. Žiaci si počas ich návštevy vyslúžili sladké odmeny, no niektorí skončili aj so zafúľanými tvárami, ktoré im pomaľovali čerti. Náš Mikuláš potešil svojou návštevou aj Mestské kultúrne stredisko v Zlatých Moravciach, kde rozdával radosť a smiech.

Na čo však nesmieme zabudnúť, je teplé vianočné potešenie, ktoré pre študentov pripravil školský parlament, a tým bol vianočný punč. Počas veľkej prestávky si žiaci pochutnali na punči a na škole zavládla predvianočná atmosféra.

Ďakujeme ŠP za prípravu tohto dňa, na ktorý si budeme ešte dlho spomínať