Mne sa to nemôže stať

Aj tento školský rok sa dňa 11. 12. 2023 naši gymnazisti stretli s pánom Jozefom Čulákom na interaktívnej a zaujímavej besede pod názvom – Mne sa to nemôže stať, určenej predovšetkým pre žiakov 4. ročníka.

„Myslíte si, že obchodovanie s ľuďmi je niečo, čo sa nás netýka?“ - práve toto bola jedna z prvých otázok, ktoré nám položil skúsený policajt Mestskej polície v Zlatých Moravciach, pán Jozef Čulák.

Otázkou je, čo si pod pojmom „obchodovanie s ľuďmi“ naši žiaci predstavovali. Prichádzali s rôznymi vysvetleniami, ale situáciu nebrali až tak veľmi vážne.

To všetko sa však zmenilo počas besedy - Obchodovanie s ľuďmi – Mne sa to nemôže stať, ktorej sa zúčastnili. Pán policajt Jozef Čulák žiakom našej školy objasnil, že tento problém sa môže týkať kohokoľvek z nás – dospelých či žiakov, svoje tvrdenia podložil konkrétnymi dátami, faktami a vlastnými skúsenosťami, ktoré nám všetkým nielen otvorili oči, ale jeho pútavé a živé rozprávanie, príklady zo života konkrétnych mladých ľudí, ktoré niekedy vyrážali dych, nás všetkých donútili premýšľať nad vlastnou bezpečnosťou i nástrahami dnešného sveta. Svoje rady prispôsobil dnešným maturantom. To znamená, že sa dozvedeli, na čo si dávať pozor počas štúdia na vysokej škole a aj v ich budúcom zamestnaní, či už v zahraničí alebo na Slovensku.

Osveta ohľadne tohto fenoménu je veľmi dôležitá, pretože zasahuje krajiny po celom svete. Boj proti nemu nie je ľahký aj vzhľadom na to, že sa neustále objavujú nové spôsoby páchania trestnej činnosti a popri obchodovaní s drogami či nelegálnom obchode so zbraňami sa z obchodu s ľuďmi stal jeden z troch najvýnosnejších a zároveň aj najrýchlejšie sa rozvíjajúcich druhov organizovanej trestnej činnosti. Slovensko je dlhodobo prevažne zdrojovou a tranzitnou krajinou obchodovania s ľuďmi, no stáva sa čoraz viac cieľovou krajinou, teda k obchodovaniu dochádza aj na území Slovenska.

Na záver by som chcela poďakovať pánovi J. Čulákovi za zaujímavú besedu a krásne posolstvo, ktoré sebou priniesol, pretože žiakov našej školy nielen obohatilo o dôležité poznatky a vedomosti, ale zároveň aj pripravilo do života.