Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku – 34. ročník

V stredu 17.01.2024 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku pre stredné školy. Tento rok netradične na Základnej škole Robotnícka. Zúčastnilo sa ho 8 študentov zo stredných škôl v Zlatých Moravciach, ktorí boli rozdelení do štyroch kategórií. Z našej školy nás na okresnom kole reprezentovali dvaja žiaci. V kategórii 2A – D. Komžík (I. A) a v kategórii 2B – S. Ondroš (III.A). V náročných úlohách z anglického jazyka, ktoré preverili vedomosti žiakov z počúvania a čítania s porozumením, používania jazyka, gramatiky a slovnej zásoby, zástupcovia gymnázia Janka Kráľa obstáli na výbornú a obaja sa prebojovali do krajského kola súťaže.

Mgr. Ivana Šovčíková