Ocenenie v národnej súťaži eTwinning 2023

Počas Národnej konferencie eTwinning 2023 s témou Inovácie a vzdelávanie v Žiline si prevzala ocenenie učiteľka nemeckého jazyka Viera Mihalková za 3. miesto v kategórii stredné školy. Pri hodnotení projektov v rámci 18. ročníka Národnej súťaže brala komisia do úvahy okrem kritérií kvality aj originalitu projektu, zlepšenie kompetencií žiakov a učiteľov, ako aj zapojenie komunity a disemináciu výsledkov.

Projekt s názvom Sport öffnet uns die Türen (Sport opens doors for us), realizovaný v nemeckom jazyku v spolupráci so slovinskou partnerskou školou, bol ocenený národným certifikátom kvality na Slovensku aj v Slovinsku. Na projekte sa podieľalo 16 žiakov nášho gymnázia. Aj napriek tomu, že spolupráca v novej platforme ESEP/eTwinning, ako aj vo virtuálnej triede TwinSpace, bola poznačená častými technickými problémami, žiaci sa naučili niečo nové zábavnou a inovatívnou formou a zažili medzinárodnú partnerskú spoluprácu.