Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo vo štvrtok 18.01.2024 na Základnej škole Pribinova. Naše gymnázium reprezentovali v kategórii 2.B dve žiačky. Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti, preverila vedomosti žiakov z počúvania a čítania s porozumením, používania jazyka, gramatiky a slovnej zásoby. Katarína Herdová (III.B) obsadila 1. miesto a Andrea Vaškovičová (III.A) 2. miesto.

Obom žiačkam gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Mgr. Viera Mihalková