Olympiáda v nemeckom jazyku

V stredu 30.11.2023 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B (žiaci tretieho a štvrtého ročníka). Testové úlohy v prvej časti súťaže boli zamerané na počúvanie a čítanie s porozumením, preverovanie úrovne slovnej zásoby a gramatiky. V druhej časti sa žiačky prezentovali v ústnom používaní jazyka tvorením príbehu podľa vizuálneho podnetu a rozprávaním na vybrané témy. Na prvom mieste sa umiestnila K. Herdová z III.B, druhú priečku obsadila A. Vaškovičová z III.A.

Žiačkam srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v okresnom kole olympiády.