Olympijský odznak všestrannosti na GJK v Zlatých Moravciach

Aktuálny ročník Olympijského odznaku všestrannosti 2023/2024 ukončil sériu krajských kôl podujatím 17. apríla 2024 v Zlatých Moravciach. Podujatia prebehli s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na projekte OLOV sa finančne podieľajú aj Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, TIPOS a Allianz.

V záverečnom nitrianskom krajskom kole si zmeralo sily dovedna 312 žiakov z 39 škôl. Študenti nášho gymnázia prevzali úlohu rozhodcov na jednotlivých disciplínach a že ju vykonávali s rozvahou a precíznosťou, svedčil záverečný potlesk a poďakovanie od členov Olympijského slovenského výboru.