Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

Dňa 14. 12. 2023 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Súťaže sa zúčastnilo spolu 8 žiačok a žiakov, ktorí boli podľa ročníkov rozdelení do dvoch kategórií.

V kategórii A boli účastníkmi žiaci 3. a 4. ročníka – Veronika Zajková (III. A), Matúš Želiba (III. A), Andrej Horniak (III. A) a Michal Minár (III. B).

V kategórii B sa stretli žiačky 1. a 2. ročníka – Hanka Drienovská (I. A), Tamara Bronišová (I. B), B. Sládeková (II. A) a Alexandra Drgoňová (II. B).

Olympiáda zo slovenského jazyka pozostáva z troch častí: 1. online test, 2. transformácia textu a 3. rečnícky prejav. Súťaž preverí komplexné schopnosti zúčastnených žiačok a žiakov, a preto sa považuje za pomerne náročnú.

V tomto roku sa úspešnými riešiteľmi školského kola stali v kategórii A – Matúš Želiba (III. A) a Veronika Zajková (III. A), ktorá s najvyššie dosiahnutým skóre postupuje do krajského kola. V kategórii B skončili ako úspešné Tamara Bronišová (I. B)Alexandra Drgoňová (II. B), ktorá obhájila svoj úspech z minulého ročníka a opäť si vyskúša konkurenciu v krajskom kole.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, úspešným gratulujeme k výkonu a postupujúcim držíme palce v krajskom kole.

Mgr. Tatiana Poliaková