Slávnostné ukončenie školského roku 2023/2024

Aj tento školský rok 2023/2024 sme ukončili ako každoročne v našej historickej aule. Slávnostná akadémia bola pomyselnou bodkou za končiacim školským rokom. Program otvorila žiačka Kristína Šútorová III. B s básňou od Janka Kráľa Plameň už tíchne... Akadémiu uvádzala Katarína Herdová, predsedníčka Školského parlamentu, ktorá vo svojom krátkom príhovore zhodnotila aktivity Školského parlamentu.

Riaditeľka školy, RNDr. R. Kunová, PhD., vo svojom prejave zbilancovala školské aj mimoškolské úspechy našich žiakov, súčasne odovzdala Cenu riaditeľky školy Jozefovi Krúpovi z III. B triedy za vynikajúci prospech, aktivity v Erasme +, praktické zručnosti, ktoré prispeli k skrášleniu našej školy. Riaditeľka školy úprimne poďakovala Mgr. A. Rakovskej za dlhoročnú prácu, nakoľko po mnohých rokoch odchádza z našej školy.

Každoročnou súčasťou tejto slávnosti je udelenie Ceny prof. R. Koreca pre najlepšieho absolventa a absolventku našej školy. V tomto školskom roku Pedagogická rada tajným hlasovaním rozhodla, že Cenu prof. Koreca získali Adela TenkelováJán Adamec zo IV. A triedy. Svojimi úprimnými slovami sa poďakovali všetkým učiteľom a Nadácii prof. R. Koreca.

Záver patril hudobnému vystúpeniu Tomáša Laštíka z III. B. Záverečný potlesk ukončil školský rok a čakajú nás vytúžené letné prázdniny.

Mgr. Jana Magdolenová