Za umením... Činohra Slovenského národného divadla - Macbeth

Dňa 18. 10. 2023 sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v Činohre SND v Bratislave – Macbeth. V hlavnej úlohe sa vynímal dramatický výkon Alexandra Bártu, ale rovnako presvedčivé bolo i stvárnenie kráľovnej Macbeth v podaní Petry Vajdovej či nezameniteľný hlas a prejav Roberta Rotha vo svojej dvojrole. Žiaci mali možnosť vzhliadnuť moderné spracovanie tejto Shakespearovej tragédie a z divadla odchádzali s najrôznejšími pocitmi – od zdesenia po príjemné očarenie.

Mgr. Tatiana Poliaková