Účelové cvičenie

Dňa 19. marca 2024 sa žiaci 1. a 2. ročníka nášho gymnázia zúčastnili účelového cvičenia. Prváci pod vedením Mgr. M. Hodošiho a Mgr. T. Poliakovej absolvovali vychádzku do Zubrej zvernice. Počasie bolo prajné – jarné slnko svietilo, hoc príliš nehrialo, a pofukoval svieži vetrík. Žiaci mali šťastie aj na zubry, ktoré sa vyhrievali vo svojej ohrade, a tak sa bolo na čo pozerať! Ešte uspokojivejší však bol údaj na smart hodinách – viac ako 9 km a 13 000 nachodených krokov.

Druháci si krásne prichádzajúce jarné počasie vychutnali v Parku v Topoľčiankach v sprievode PaedDr. I. Kreškócziho a RNDr. M. Gálikovej.

Mgr. Tatiana Poliaková