Vianočná akadémia

Na našom Gymnáziu Janka Kráľa máme veľa talentovaných žiakov a tým patril druhý adventný týždeň. Pod vedením Mgr. I. Šovčíkovej si pripravili program Vianočnej akadémie. Uskutočnila sa 14. decembra 2023 v aule a priniesla kúzlo blížiaceho sa sviatočného obdobia. Naši žiaci predviedli dlho pripravovaný program, ktorý obsahoval hudobné, tanečné a recitačné vystúpenia. Vianočné skladby naplnili priestor teplom a radosťou, zatiaľ čo tanečné čísla nadchli nejedného diváka. Okrem toho žiaci predniesli vianočnú poéziu či prózu, čím dodali poetické čaro do celého podujatia. Po skončení slávnosti boli všetci prítomní hostia a účinkujúci pozvaní na vianočný punč a sladký perník s čokoládou.

Celý program moderovali L. Horvátová (IV.B) a M. Minár (III.B).

Ďalej účinkovali:

  • I.A – D. Drienovská, D. Komžík, T. Pacalajová
  • I.B – D. Hučková, L. Strieška
  • II.A – I.Lakušová, V. Šlosiarová, K. Vavrová
  • II.B – M. Grolmus, V. Hudecová, M. Laktišová, M. Šimor
  • III.A – E. Doskočová, K. Petrovičová, V. Zajková
  • III.B – S. Bronišová, T. Holubová, M. Korim, T. Laštík, N. S. Levická, F. Tonka
  • IV.A – F. Danko, K. Kováčová, M. Pecho
  • IV.B – V. Mihalková

V. Šlosiarová