Naše gymnázium ako organizátor Majstrovstiev kraja v mix volejbale

V priestoroch našej telocvične sme 7. 5. 2024 počas turnaja vo volejbale zmiešaných družstiev hosťovali školy z Nitrianskeho kraja. Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev, čo nám umožnilo hrať súbežne v dvoch skupinách. Na ihrisku museli byť podľa pravidiel minimálne tri dievčatá a najmenej jeden chlapec. Počas zápasov vládla na ihriskách úžasná športová atmosféra, každé jedno družstvo podávalo skvelé volejbalové výkony. Našimi súpermi v skupine bolo Gymnázium Párovská 1 Nitra a Gymnázium Bernolákova 17 Šurany. V skupine sme obsadili 2. miesto a získali za súpera hráčov z Gymnázia ul. 17. novembra1180/16 Topoľčany. V hre o umiestnenie podali naše hráčky a hráči skvelý športový výkon a nakoniec sme sa umiestnili na 4. mieste.

Celkové umiestnenie škôl nitrianskeho kraja:
1. miesto: Gymnázium Párovská 1, NITRA
2. miesto: Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5,LEVICE
3. miesto: Gymnázium ul.17. novenbra1180/16 TOPOĽČANY
4. miesto: Gymnázium Janka Kráľa ZLATÉ MORAVCE
5. miesto: Gymnázium Bernolákova 17 ŠURANY
6. miesto: Gymnázium Ľ. J. Šuleka KOMÁRNO

Poďakovanie patrí nielen organizátorom, ale hlavne rozhodcom a tiež hráčom a hráčkam, ktorí reprezentovali našu školu v zložení: Júlia Kordošová, Ema Juhásová (II. A), Erika Pacherová, Filip Horváth, Elizabeth Školníková, Michaela Laktišová (II. B), Tomáš Jurík (III. A), Michal Korim (III.B), Ivan Martin, Diana Šabová (IV. A). Vyzdvihla by som tiež vynikajúci herný výkon T. Juríka, ktorý jednoznačne patril k najlepším hráčom turnaja.

Po celoročných tréningoch v hale sa naše volejbalové aktivity presúvajú na ihriská plážového volejbalu, na ktorých sú všetci volejbaloví nadšenci vítaní.

Mgr. Viera Mihalková