Začiatok adventu s tradičnými ľudovými technikami

Prvý adventný týždeň sme začali 5. decembra v Mestskom kultúrnom stredisku v Zlatých Moravciach. Prijali sme pozvanie pani PaedDr. K. Ivanovičovej na workshop tradičných vianočných ľudových techník. Naši žiaci z 1.A triedy si mali možnosť vyskúšať zdobenie perníkov, pletenie prútených košov a šálov, výrobu vianočných ozdôb a slávnostného prestierania. Za pomoci členov Únie nevidiacich a slabozrakých naši prváci vytvorili krásne ručné práce. Príjemné utorkové predpoludnie sme ukončili pri dobrom čajíku. Ďakujeme za pozvanie na toto hodnotné podujatie a tešíme sa z našich výtvorov, ktoré sme si mohli odniesť so sebou domov.

Mgr. I. Šovčíková