Projekt Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby

Organizátor projektu: Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave

Cieľ celoslovenského projektu: Nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby (100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku). Výmenu záložiek môžu školy využiť na nadviazanie spolupráce a kontaktov s inou partnerskou školou vybratou na základe prihlášky.

Trvanie projektu: do 31. októbra 2020

Vyhodnotenie celoslovenského projektu: 30. novembra 2020 (výsledky zverejnené na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk)

Naša partnerská škola: Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 Svidník

Účastníci projektu: študenti 1. A a 1. B triedy

Realizácia projektu:

Tak ako po iné roky, aj tento školský rok sme prijali výzvu Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave a spolu s našimi prvákmi sme sa zapojili do projektu. Téma bola opäť aktuálna, keďže v tomto roku si pripomíname 100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku. Realizácia projektu prebiehala na hodinách umenia a kultúry. Po úvodnom oboznámení sa žiakov s cieľmi projektu a témou Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby, sa študenti pustili do vyhľadávania informácií. Okrem internetu siahli po knihách, fotografiách, a tí, ktorí mali možnosť, načerpali poznatky aj z rozhovorov so svojimi blízkymi. Ďalšou fázou bolo samotné vyrábanie záložiek. Každý žiak dostal za úlohu vyrobiť 5 záložiek, aby v závere bolo z čoho vyberať. Kreatívnemu spracovaniu sa medze nekládli, a tak sa medzi 250 záložkami našli aj niektoré naozaj veľmi pekné dielka. Záverečné defilé, ktoré sme vložili do obálky a zaslali študentom našej partnerskej školy (mimochodom, tej istej, čo aj minulý rok), tvorilo 150 záložiek.

Okrem výroby záložiek sme mali naplánované ozvláštniť projekt aj powerpointovými prezentáciami na tému Významná osobnosť SND. Náš zámer však prerušili nové opatrenia súvisiace so šíriacou sa pandémiou COVID-19, a tak sa naše aktivity presunuli do domáceho prostredia a prednes powerpointových prezentácií sa uskutočnil „iba“ online formou.

Sme vďační, že aj napriek obmedzeniam, ktoré so sebou prináša toto obdobie, sme sa do projektu zapojili a vďaka našej skorej iniciatíve sme stihli vyrobiť všetky záložky a poslať ich včas študentom z partnerskej školy. Iste, aktivít, ktoré mohli sprevádzať tento milý projekt, mohlo byť nepochybne viac, keďže téma bola naozaj zaujímavá, ale v tejto chvíli sa tešíme aj z mála a sme v očakávaní, aké pozdravy nám prídu z gymnázia vo Svidníku.

Fotogaléria