Kritériá na prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2023/2024

Kritériá na prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2023/2024.

 
Ples rodičov, priateľov a absolventov školy
 
Stretávka po 20 rokoch, naši prví oktávani 1995 - 2003, triedna učiteľka: PaedDr. Anna Rosenbergová

Stretávka sa uskutočnila 26.11.2022 v zámku v Topoľčiankach, za prítomnosti úspešných absolventov a zástupcov pedagogického zboru.

 
Projekt SadOVO je vo finále!

V stredu 16. 11. 2022 naša trieda (II. B) v rámci projektu SadOVO zveľadila školský areál výsadbou ovocných stromov a krov.

 
Kam po maturite?

Kam po maturite? Odpoveď na túto otázku sme hľadali my, žiaci IV. A, IV. B triedy, na GAUDEAMUS v Nitre.

 
Medzitriedny volejbalový turnaj ku Dňu študentstva

Dňa 18. novembra 2022 sa na našej škole pri príležitosti Dňa študentstva uskutočnil medzitriedny volejbalový turnaj.

 
Exkurzia za odmenu - Múzeum slovenskej dediny SNM, Národný cintorín v Martine

15. novembra sme my, vybraní žiaci II. A a II. B triedy, spolu s pani riaditeľkou RNDr. R. Kunovou, PhD. a Mgr. T. Poliakovou nasadli do autobusu a vydali sa na zážitkovú exkurziu do Martina.

 
Študenti z Gymnázia Janka Kráľa majstrami okresu SŠ Zlatých Moraviec vo florbale

Stredná odborná škola technická organizovala dňa 16. 11. 2022 okresné kolo stredných škôl zlatomoravského okresu vo florbale.

 
11. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy: Záložka do knihy spája slovenské školy

V tomto školskom roku sme sa opäť s našimi prvákmi zapojili do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy.

 
Týždeň vedy a techniky na Slovensku

9. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022 sa začal slávnostným otvorením v Zážitkovom centre vedy Aurelium Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave v pondelok 7. 11. 2022.

 
Týždeň vedy a techniky - UKF Nitra Fakulta prírodných vied a informatiky - Katedra botaniky a genetiky

Týždeň vedy a techniky - UKF Nitra Fakulta prírodných vied a informatiky - Katedra botaniky a genetiky

 
Super Florbal pohár žiačok SŠ

Gymnázium Janka Kráľa usporiadalo 9. novembra 2022 okresné kolo vo florbale dievčat stredných škôl.

 
Majstrovstvá okresu stredných škôl v bedmintone

V dňoch 25. a 26. októbra 2022 sa uskutočnili majstrovstvá okresu stredných škôl v bedmintone.

 
Účelové cvičenie – 1. a 2. ročník

Dňa 26. 10. 2022 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili účelového cvičenia.

 
Gymnázium Janka Kráľa sa vydalo "Po stopách Janka Kráľa…"

Dňa 25. 10. 2022 usporiadalo Gymnázium Janka Kráľa s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a Rodičovského združenia pri GJK podujatie pod názvom Po stopách Janka Kráľa v zlatomoravskom regióne.

 
Druháci na potulkách Banskou Štiavnicou

Okúzľujúcu a historickú Banskú Štiavnicu sme v utorok, 18. 10. 2022, navštívili my, žiaci druhého ročníka nášho gymnázia, aj spolu s dozorkonajúcimi pani učiteľkami RNDr. Monikou Gálikovou a Mgr. Jozefínou Kováčovou.

 
Projekt SadOVO v Zaježovej

V dňoch 12. 10. - 14. 10. 2022 sme sa v rámci projektu SadOVO zúčastnili spolu s pani učiteľkou Mgr. Ľudmilou Minárovou náučného pobytu v malej, ale krásnej, obci Zaježová.

 
ERASMUS+ na Gymnáziu Janka Kráľa

Vedenie Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach podporuje osobnostný rast svojich pedagogických zamestnancov prostredníctvom mobilít v rámci medzinárodného programu Erasmus+.

 
Učiteľská mobilita v Heraklione v rámci projektu Erasmus+

Prvý októbrový týždeň som vďaka vedeniu GJK absolvovala krátkodobú mobilitu učiacich sa v rámci programu Erasmus+.

 
25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

21. októbra 2022 sa v CVČ Domino Nitra uskutočnilo krajské kolo festivalu AMAVET 2022.

 
Jesenné aranžovanie

Dňa 3.10.2022 sa na našej škole konalo Jesenné aranžovanie. Jeho súčasťou bola aj súťaž o najkrajšie naaranžované tekvice a ozdoby s jesenným motívom.

 
ErasmusDays 2022

Tento rok Gymnázium Janka Kráľa po prvýkrát zorganizovalo podujatie s názvom „Erasmus Days“.

 
Gymnázium Janka Kráľa na Štrba RACE 2022

Dňa 5. 10. 2022 na Štrbskom plese 315 stredoškolákov zo 79 školských družstiev z celého Slovenska odbehlo otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky družstiev stredných škôl v prekážkovom behu Štrba Race 2022.

 
Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 20. 10. 2022 sa na Gymnáziu Janka Kráľa konala olympiáda v anglickom jazyku.

 
Mobilita učiteľov Lagoa/Portugalsko

Algarve je najjužnejším regiónom Portugalska a nachádza sa na Pyrenejskom polostrove. Aj vďaka svojej polohe patrí Algarve k jedným z najslnečnejších a najteplejších miest v Európe – je tu viac ako 300 slnečných dní.

 
Župná kalokagatia

Dňa sa 6. októbra 2022 sme sa zúčastnili regionálneho kola súťaže Župná kalokagatia - Mladý záchranár, ktoré sa uskutočnilo na Duchonke.

 
Imatrikulácie prvákov

Dňa 11. 10. 2022 sa na našej škole konali imatrikulácie prvákov, ktoré organizovali žiaci III. A a III. B triedy.

 
Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine

Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine.

 
Antigona v SND

V piatok 7. 10. 2022 sme sa triedy 2. A, 2. B a 9 žiačok zo 4. A zúčastnili divadelného predstavenia v SND v Bratislave.

 
Teambuilding

Dňa 22. 9. 2022 a 4. 10. 2022 sa uskutočnil „Teambuilding“. Zúčastnili sa ho žiaci I. A a I. B triedy.

 
Zbierka Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

 
Učiteľská mobilita v Essene v rámci projektu Erasmus+

Vďaka podpore vedenia GJK sa Mgr. Marián Hodoši v dňoch od 12.9. do 25.9. zúčastnil pracovnej cesty v rámci projektu Erasmus+ na strednej škole v Essene.

 
9. ročník súťaže Brána jazykov otvorená na GJK

Dňa 28. 9. 2022 sa na našej škole uskutočnil 9. ročník jazykovej súťaže Brána jazykov otvorená.

 
Nadviazanie na partnerskú spoluprácu s rakúskou školou z Tullnu

Spolupráca s našou partnerskou školou z Tullnu pokračuje ďalej.

 
Návšteva pani riaditeľky z Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichovom Hradci

Od roku 1956 uskutočňuje naše gymnázium výmenné návštevy s Gymnáziom Vítězslava Nováka v Jindřichovom Hradci.

 
Roots & Shoots

My, žiaci 1. B, sme sa tento školský rok zapojili do projektu s názvom Roots & Shoots.

 
Deň mieru s Roots & Shoots

Dňa 21. 9. 2022 sme sa v rámci projektu Roots & Shoots obliekli do bieleho, aby sme spoločne oslávili Deň mieru.

 
Zlepšenie fyzickej kondície po covide

Bol piatok, 16. septembra, keď sa 130 žiakov Gymnázia Janka Kráľa aktívne zapojilo do cvičenia v rytme ...

 
Zoznam krúžkov v školskom roku 2022/2023

Študenti našej školy si v tomto školskom roku môžu vybrať z bohatej ponuky mimoškolských aktivít – záujmových krúžkov.

 
Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Slávnosť otvorenia školského roka sa začala 5. septembra 2022 o 9:00 h v aule našej školy.

 
ISIC/EURO<26

Život žiaka sa stáva každým rokom nákladnejším. Pre našich žiakov preto vydávame medzinárodný preukaz ISIC/EURO<26, ktorý je identifikačným preukazom žiaka našej školy. Preukaz Vám zároveň môže ušetriť desiatky až stovky eur.

zobraziť