Rodičovské združenie

Dňa 3. októbra 2022 o 15:30 hodine sa uskutoční plenárne a triedne rodičovské združenie Gymnázia Janka Kráľa.

Program:

  • Plenárna schôdza
  • Triedne schôdze

Informácie v rámci triednych schôdzí:

  • 1. ročník — všeobecné pokyny k adaptácii na stredoškolské štúdium, informácie k lyžiarskemu kurzu
  • 2. ročník — výchovno-vzdelávacie výsledky — aktuálne problémy
  • 3. ročník — výchovno-vzdelávacie výsledky — aktuálne problémy
  • 4. ročník — informácie o maturitných skúškach
 
9. ročník súťaže Brána jazykov otvorená na GJK

Dňa 28. 9. 2022 sa na našej škole uskutočnil 9. ročník jazykovej súťaže Brána jazykov otvorená.

 

Rekonštrukcia kotolne a rozvodov tepla

Milí rodičia a žiaci,

v období od 18. 7. – 15. 12. 2022 prebieha na našej škole kompletná rekonštrukcia kotolne, rozvodov, radiátorov a prívodu tepla do jedálne a kuchyne. V dôsledku uvedenej situácie vás preto chceme požiadať o dodržiavanie všetkých pokynov vyučujúcich s cieľom zachovať bezpečnosť v areáli školy. Vyučovací proces bude prebiehať prezenčne čo najdlhšie, pokiaľ to dovolia vonkajšie podmienky.

Ďakujeme za pochopenie.

RNDr. Renáta Kunová, PhD., riaditeľka školy

 

Voľné pracovné miesto

Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce vyhlasuje výberové konanie na miesto školníka – s nástupom do pracovného pomeru od 1. 1. 2023.

 
Nadviazanie na partnerskú spoluprácu s rakúskou školou z Tullnu

Spolupráca s našou partnerskou školou z Tullnu pokračuje ďalej.

 
Návšteva pani riaditeľky z Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichovom Hradci

Od roku 1956 uskutočňuje naše gymnázium výmenné návštevy s Gymnáziom Vítězslava Nováka v Jindřichovom Hradci.

 
Jesenné aranžovanie

V pondelok 3. októbra 2022 organizuje Žiacka školská rada na našej škole Jesenné aranžovanie.

 
Roots & Shoots

My, žiaci 1. B, sme sa tento školský rok zapojili do projektu s názvom Roots & Shoots.

 
Deň mieru s Roots & Shoots

Dňa 21. 9. 2022 sme sa v rámci projektu Roots & Shoots obliekli do bieleho, aby sme spoločne oslávili Deň mieru.

 
Zlepšenie fyzickej kondície po covide

Bol piatok, 16. septembra, keď sa 130 žiakov Gymnázia Janka Kráľa aktívne zapojilo do cvičenia v rytme ...

 
Zoznam krúžkov v školskom roku 2022/2023

Študenti našej školy si v tomto školskom roku môžu vybrať z bohatej ponuky mimoškolských aktivít – záujmových krúžkov.

 
Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Slávnosť otvorenia školského roka sa začala 5. septembra 2022 o 9:00 h v aule našej školy.

 
ISIC/EURO<26

Život žiaka sa stáva každým rokom nákladnejším. Pre našich žiakov preto vydávame medzinárodný preukaz ISIC/EURO<26, ktorý je identifikačným preukazom žiaka našej školy. Preukaz Vám zároveň môže ušetriť desiatky až stovky eur.

... viac