Medzinárodná spolupráca cez platformu eTwinning

eTwinning ako najväčšia komunita škôl v Európe umožňuje učiteľom a žiakom spájať sa na diaľku, pracovať v rôznych jazykoch na spoločných projektoch a komunikovať v bezpečnom virtuálnom prostredí. Na spoločnej platforme European School Education Platform je možné vytvárať nové online projekty. V tomto školskom roku pripravili pre svojich žiakov projekty v novom virtuálnom priestore eTwinningu Mgr. Viera Mihalková a Mgr. Ivana Šovčíková. Počas online stretnutí s pedagógmi zo zahraničných škôl plánovali a hodnotili pokrok pri realizovaní projektových aktivít.

Na projekte s názvom Šport nám otvára dvere pracovalo 16 žiakov tretieho ročníka nášho gymnázia. Počas 4 mesiacov prezentovali vo virtuálnom priestore témy z oblasti športu a zdravého životného štýlu. Partnerskou školou sa stalo Gymnázium France Prešeren zo slovinského mesta Krajn, pričom komunikačným jazykom bol nemecký jazyk.

Po výbere loga nášho projektu sa postupne predstavili partnerské školy, ktoré vytvorili medzinárodné tímy. Žiaci predstavovali a hodnotili svoje športové záujmy príspevkami na padlete. V októbri pracovali na slovnej zásobe k téme Fair play v športe a vybrali vzory medzi našimi národnými športovcami. Predstavili ich hravou formou prostredníctvom vytvorenia online puzzle.

V decembri a januári v rámci zdravého životného štýlu tvorili žiaci pojmové mapy, napísali príspevky do diskusného fóra a v aplikácii canva vytvorili postery s prísloviami, výrokmi alebo citátmi, z ktorých vytvorili krásny motivačný kalendár pre rok 2023. Výsledkom slovensko-slovinskej spolupráce je aj vytvorenie e-knihy so zdravými receptami z oboch krajín. V knihe nájdeme fotky ich jedál, ktoré žiaci pripravovali v skupinách.

Počas našej spolupráce sa učitelia aj žiaci učili pracovať v priestore Twinnspace, pridávať príspevky na platformu, pracovať s novými aplikáciami a stránkami a vytvárať online hry a kvízy.

Motivačný kalendár 2023:

Výstupná prezentácia inovačného vzdelávania

Téma projektu: Sport öffnet uns die Türen [pdf] [pptx]
Mgr. Viera Mihalková