Aktivity v školskom roku 2023/2024

Profesijná orientácia

Dnešná doba si vyžaduje nielen fyzickú, ale aj duševnú prípravu na výzvy, ktoré nás môžu v živote stretnúť. Preto je dôležité investovať čas a úsilie do pochopenia seba samých a objavenia svojich silných stránok a záujmov.

 
Krajské kolo Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR

Aj v tomto školskom roku sme sa 3. apríla 2024 zúčastnili krajského kola Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR.

 
JUDr. Ragas sa vrátil späť do školských lavíc

V dňoch 11.3. - 18.3.2024 sa v priestoroch Gymnázia Janka Kráľa opäť uskutočnil projekt zameraný na prepojenie teórie a praxe v oblasti pracovného práva.

 
Fialový deň

26. marca si pripomíname Svetový deň povedomia o epilepsii, ktorý môžeme poznať aj pod názvom Fialový deň.

 
Gymnázium Janka Kráľa - majster okresu vo florbale dievčat stredných škôl

V utorok, 19. marca 2024, sa uskutočnilo v priestoroch našej školy, Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, krajské kolo 52. ročníka Geografickej olympiády. Súťažilo sa v 3. kategóriách: A, B a Z.

 
Geografická olympiáda

V utorok, 19. marca 2024, sa uskutočnilo v priestoroch našej školy, Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, krajské kolo 52. ročníka Geografickej olympiády. Súťažilo sa v 3. kategóriách: A, B a Z.

 
Gymnazistky opäť úspešné na Majstrovstvách kraja v bedmintone SŠ

Naše šikovné žiačky Ema Juhásová (II. A), Petra Záhorská (IV. A), Stanislava Záhorská (IV. A) sa na Majstrovstvách kraja v bedmintone SŠ, konaných dňa 19. 3. 2024, umiestnili na krásnom 2. mieste.

 
Účelové cvičenie

Dňa 19. marca 2024 sa žiaci 1. a 2. ročníka nášho gymnázia zúčastnili účelového cvičenia.

 
Basketbalové turnaje

V dňoch 19. 2. – 20. 2. 2024 sa uskutočnili okresné kolá basketbalu chlapcov a dievčat. Naši žiaci a žiačky z GJK predviedli výborné výkony a vzorne nás reprezentovali, o čom svedčia aj výsledky.

 
Prevencia šikanovania

Dňa 22.2 a 26.2. 2024 sa na našom gymnáziu uskutočnila interaktívna beseda zameraná na prevenciu šikanovania, ktorej sa zúčastnili triedy II.A a II.B.

 
Vojna a mier na doskách SND

Dňa 21. 2. 2024 sme opäť dostali možnosť zúčastniť sa divadelného predstavenia v SND Bratislava. Oblečení v elegantných šatách a oblekoch sme v sprievode Mgr. Tatiany Poliakovej a RNDr. Moniky Gálikovej zasadli do veľkej divadelnej sály SND a pred nami sa začal odvíjať príbeh z Tolstého slávnej epopeje Vojna a mier.

 
Digitálny svet a my

Dňa 21.2.2024 sa na našej škole uskutočnil workshop na tému „DIGITÁLNY SVET a MY“ pod záštitou mimovládnej organizácie DigiQ. Pri príležitosti dňa bezpečného internetu, ktorý sa realizoval prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania – PEER program – naše aktivistky – Sofia Lavrincová, Viktória Šlosiarová z II.A.

 
Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 1. 2. 2024 sa konalo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry na Gymnáziu Golianova v Nitre. Zo školského do krajského kola postúpili dve žiačky – Alexandra Drgoňová II.B v kategórii B a Veronika Zajková III. A v kategórii A.

 
Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku – 34. ročník

V stredu, 14. februára, sa dvaja žiaci z našej školy zúčastnili krajského kola Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo na Gymnáziu v Nových Zámkoch. D. Komžík z I.A triedy súťažil v kategórii 2A a S.Ondroš z III.A triedy súťažil v kategórii 2B.

 
26. školský reprezentačný ples rodičov, priateľov a absolventov gymnázia

V sobotu 10. februára sa aula Gymnázia Janka Kráľa, odetá do sviatočnej výzdoby, premenila na tanečnú sálu. Zaplnili ju v slávnostných róbach odetí rodičia, priatelia a absolventi nášho gymnázia.

 
Poďme na lyže! (Prváci na lyžiarskom výcviku)

Dňa 13. 2. 2024 si Školský parlament v spolupráci s Mgr. Ľudmilou Minárovou a občianskym združením MELI BELI pripravili pre žiakov tretieho ročníka prednášku o epilepsii.

 
Poďme na lyže! (Prváci na lyžiarskom výcviku)

Ako je už na našom Gymnáziu zvykom, aj tento rok sa študenti prvého ročníka Gymnázia Janka Kráľa zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Stretli sme sa v pondelok ráno pred budovou gymnázia, do autobusu sme naložili naše kufre a lyžiarske výstroje a vybrali sme sa na cestu.

 
Šampión súťaže IT v Nitre je z Gymnázia Janka Kráľa!

Programátorská súťaž IT v Nitre už pozná svojich víťazov za rok 2024. Sme hrdí, že v individuálnej kategórii zvíťazil žiak nášho gymnázia Peter Ďurica!

 
Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo vo štvrtok 18.01.2024 na Základnej škole Pribinova. Naše gymnázium reprezentovali v kategórii 2.B dve žiačky.

 
Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku – 34. ročník

V stredu 17.01.2024 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku pre stredné školy. Tento rok netradične na Základnej škole Robotnícka.

 
Vianočný medzitriedny turnaj vo futbale a stolnom tenise

Ako každoročne v období Vianoc, aj tento rok sa na našej škole nezaháľalo a aj v tomto predvianočnom čase sme venovali svoju energiu športu.

 
Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu

Dňa 19. 12. 2023 sa na našej škole uskutočnilo vyhodnotenie vianočnej súťaže o najkrajšie vyzdobenú triedu.

 
Vianočná akadémia

Na našom Gymnáziu Janka Kráľa máme veľa talentovaných žiakov a tým patril druhý adventný týždeň. Pod vedením Mgr. I. Šovčíkovej si pripravili program Vianočnej akadémie.

 
Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

Dňa 14. 12. 2023 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Súťaže sa zúčastnilo spolu 8 žiačok a žiakov, ktorí boli podľa ročníkov rozdelení do dvoch kategórií.

 
Mne sa to nemôže stať

Vianoce, čas kedy sa domov každého z nás premení na priestor, ktorý má v sebe svoje čaro.

 
Vianočné aranžovanie s Amavetom

Vianoce, čas kedy sa domov každého z nás premení na priestor, ktorý má v sebe svoje čaro.

 
Mikuláš na našom gymnáziu

V srdci nášho gymnázia zavládla 6. decembra 2023 nevšedná atmosféra, ktorú vyčaroval príchod sv. Mikuláša.

 
Medzitriedny florbalový turnaj ku Dňu študentstva na GJK

Je 16. november 2023 8:00 h, veľká telocvičňa plná mladých ľudí nastúpených v 8 dievčenských a 6 chlapčenských triednych družstvách. Nasleduje slávnostné otvorenie medzitriedneho turnaja vo florbale pani riaditeľkou RNDr. Renátou Kunovou, PhD. a Mgr. Ľubošom Debnárom.

 
Začiatok adventu s tradičnými ľudovými technikami

Prvý adventný týždeň sme začali 5. decembra v Mestskom kultúrnom stredisku v Zlatých Moravciach. Prijali sme pozvanie pani PaedDr. K. Ivanovičovej na workshop tradičných vianočných ľudových techník.

 
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Vianoce sú časom nádeje, pokoja a lásky. Časom, keď sa hluk, nepokoj a nervozita menia na príjemné ticho a spoza okna, ktoré odráža farebné svetielka vianočného stromčeka, na nás hľadí biela krajina plná detských radostí.

 
Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v šachu

Dňa 28. novembra 2023 sa uskutočnili školské Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v zrýchlenom šachu jednotlivcov základných a stredných škôl v školskom roku 2023/24.

 
Týždeň vedy a techniky na Slovensku

V súčasnej dobe je veľmi dôležité rozvíjanie záujmu mladých ľudí o vedu a techniku, o prírodovedné predmety a kritické myslenie. V podtóne výroku: „Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť", sme pristúpili k Týždňu vedy a techniky na Slovensku v tomto roku na našej škole.

 
Erasmus+ formou slovensko-taliansko-nemeckej spolupráce

Naša škola úspešne nadviazala spoluprácu s gymnáziom v Mníchove (Wittelsbacher Gymnasium). Spoločne s klasickým gymnáziom z Bolzana (Taliansko) realizujeme Erasmus+ projekt s témou Desire of Peace (Túžba po mieri).

 
Ocenenie v národnej súťaži eTwinning 2023

Počas Národnej konferencie eTwinning 2023 s témou Inovácie a vzdelávanie v Žiline si prevzala ocenenie učiteľka nemeckého jazyka Viera Mihalková za 3. miesto v kategórii stredné školy.

 
Olympiáda v nemeckom jazyku

V stredu 30.11.2023 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B (žiaci tretieho a štvrtého ročníka).

 
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

V pondelok 27.11.2023 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

 
Absolventi osemročného gymnázia 2004 - 2012

Absolventi osemročného gymnázia 2004 - 2012

 
Deň otvorených dverí

Dňa 21. 11. 2023 sa uskutočnil na pôde našej školy Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našom gymnáziu. Bol určený pre žiakov 9. ročníka základných škôl. Pripravili ho študenti II. B, III. B a IV. B triedy pod vedením PaedDr. Viery Šedíkovej.

 
Úspešní študenti v informatickej súťaži iBobor

V dňoch 08. 11. 2023 a 10. 11. 2023 sa aj na našej škole konala celoslovenská informatická súťaž iBobor, do ktorej sa zapojilo 33 žiakov nášho gymnázia v dvoch kategóriách.

 
Gaudeamus v Nitre

Otázka kam po strednej škole trápi väčšinu z nás celý maturitný ročník. Odpoveď sme sa vybrali hľadať dňa 22. 11. 2023 žiaci IV. A a IV. B triedy, na veľtrh VŠ GAUDEAMUS v Nitre. Prednáškové a konzultačné dni sa konali na výstavisku Agrokomplex.

 
Okresné kolá športových súťaží stredných škôl v Zlatomoravskom okrese

Okresné kolá športových súťaží stredných škôl v Zlatomoravskom okrese

 
Imatrikulácie 2023 v znamení pevnosti Boyard

Ako už je na našej škole tradíciou, aj tento školský rok tretiaci preverili zručnosti našich prvákov a pasovali ich za skutočných študentov GJK.

 
Naše študentky GJK súčasťou festivalu Vedy a techniky AMAVET

Výstavisko Incheba Expo Bratislava ponúklo v dňoch 8. - 10. novembra 2023 svoje priestory na celoštátne finále súťaže AMAVET.

 
Jesenné aranžovanie

Ako je už zvykom, tak aj tento rok sa na našej škole konalo jesenné aranžovanie. Skupiny či jednotlivci si porovnali ich kreatívne zručnosti a vytvorili množstvo krásnych a inšpiratívnych dekorácií, ktoré v dnešných dňoch skrášľujú a obohacujú priestory školy.

 
Slávnostné vyhodnotenie XX. ročníka celoslovenskej výtvarno-literárnej súťaže "Komenský a my"

Slávnostné vyhodnotenie jubilejného XX. ročníka výtvarnej a literárnej súťaže „Komenský a my“ sa uskutočnilo 8. novembra 2023 v priestoroch Koncertnej siene Župného domu v Nitre.

 
Majstrovstvá zlatomoravského okresu v šachu

Dňa 6. novembra 2023 sa uskutočnili školské Majstrovstvá okresu Zlaté Moravce v zrýchlenom šachu jednotlivcov základných a stredných škôl v školskom roku 2023/2024.

 
12. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy záložka do knihy spája slovenské školy hrdinovia detektívnych románov

V tomto školskom roku sme sa opäť s našimi prvákmi zapojili do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy, ktorý organizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

 
Jazykový WocaBee šampionát

Naša škola sa zapojila do piateho ročníka inovatívnej súťaže pre školy s názvom Jazykový WocaBee šampionát.

 
Teambuilding

Dňa 26.10.2023 a 27.10.2023 sa konal Teambuilding. Zúčastnili sa ho žiaci I. A a  I. B triedy, ktorí si overili svoje tímové zručnosti.

 
V Portugalsku na kurze o digitálnych médiách (Erasmus+)

Portugalsko je krajina objaviteľov, moreplavcov a dobrého jedla. Práve do tejto krajiny sme sa vybrali objavovať nádherné pláže, historické pamiatky, kráľovské sídla, stredoveké mestá, rybárske dedinky, ktoré boli súčasťou programu týždenného kurzu s témami ITK vo výuke a v medzinárodných projektoch a Sociálne siete a médiá v škole.

 
Víťazstvo v recitačnej súťaži

V stredu 18. 10. 2022 sa v Mestskej knižnici v Zlatých Moravciach konal 5. ročník Regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy štúrovských autorov.

 
Súťaž o najlepší jablčník

Dňa 20. októbra 2023 si školský parlament ako tradične pripravil deň jablka, spojený so súťažou o najlepší jablčník.

 
Krajské kolo AMAVETu 2023

CVČ Domino v Nitre 20. 10. 2023 privítalo na krajskom kole Festivalu vedy a techniky mladých vedátorov zo stredných a základných škôl.

 
Za umením... Činohra Slovenského národného divadla - Macbeth

Dňa 18. 10. 2023 sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v Činohre SND v Bratislave – Macbeth.

 
Erasmus Days 2023

Vo štvrtok, 12. 10. 2023, sa aula Gymnázia Janka Kráľa zaplnila žiakmi prvých ročníkov. Žiaci vyšších ročníkov spoločne so svojimi učiteľmi pripravili druhý ročník podujatia pod názvom ERASMUS DAYS.

 
Družobná návšteva z Jindřichovho Hradca

V dňoch 4. – 7. 10. 2023 sme hostili 16 žiakov a 2 učiteľov z Gymnázia V. Nováka z Jindřichovho Hradca - Ondreja Kazdu a Annu Šubrtovú. Nadviazali sme tak na 70-ročnú tradíciu družobných návštev.

 
Národný certifikát kvality

Projekt našej školy s názvom Sport öffnet uns die Türen, realizovaný formou online spolupráce nášho gymnázia so slovinskou partnerskou školou cez platformu etwinning, získal Národný certifikát kvality (NQL).

 
Návšteva zástupcov veľvyslanectva Spojených štátov amerických

Dňa 25. 9. 2023 k nám do školy zavítal pán B. Baughman, press attaché Spojených štátov amerických na Slovensku, spolu so svojou kolegyňou pani K. Kohútovou. Spolu sa zúčastnili na 10. ročníku súťaže Brána jazykov otvorená, organizovanej na Gymnáziu Janka Kráľa.

 
Do tretice všetko dobré – tretia partnerská návšteva z Rakúska

Pozvánku na výmennú návštevu v rámci programu Erasmus+ už po tretíkrát prijala naša partnerská škola z rakúskeho mestečka Tulln na Dunaji. Tento raz k nám zavítali žiaci druhého ročníka HLW Tulln. Počas troch dní, ktoré strávili spoločne so žiakmi nášho gymnázia, postupne zisťovali rozdielnosť aj podobnosť našich kultúr a nadviazali nové priateľstvá. Najskôr pracovali spoločne so žiakmi z III. B, ďalší program absolvovali s druhákmi.

 
Beseda s europoslancom Ing. Ivanom Štefancom, MBA, PhD.

Jednou so sprievodných akcií v rámci 10. ročníka Brány jazykov otvorenej bola aj beseda s poslancom Európskeho parlamentu Ing. Ivanom Štefancom, MBA, PhD., ktorú sa nám podarilo zorganizovať v spolupráci s celoeurópskou sieťou informácií Europe Direct Nitra.

 
DigiPEERS - DOBROdružstvo môže začať!

V dňoch 21.-24.9 sme sa zúčastnili víkendového programu a dobrovoľníckeho školenia digiPEERS v Bratislave. Vo štvrtok vo večerných hodinách sme šťastne dorazili do Bratislavy, kde sme mali zabezpečené ubytovanie. Po chutnej večeri a zoznámení sa s ďalšími účastníkmi programu sme boli pripravení na víkend plný vzdelávania a nových zážitkov.

 
V uličkách „slovenského Ríma“

Dňa 27. 9. 2023 sme sa my, žiaci tretieho ročníka, v sprievode pani učiteľky Mgr. T. Poliakovej a PeadDr. K. Ivanovičovej z OZ Platan zúčastnili exkurzie do Trnavy.

 
Klopať na bránu jazykov sa oplatí

“Keď som sa kedysi ešte ako študent boril s gramatikou a lexikou, napadlo mi, aké by to bolo super, keby sme mali na svete len jeden jazyk, ktorému by sme všetci rozumeli. Neskôr som si uvedomil, že jazyk nie je len komunikačný nástroj, ktorým sa dorozumievame alebo si ním vyznávame city, hovoríme, mám rád-nemám rád. Jazyk je dôležitý nástroj na spoznanie ľudí, ktorí sú jeho nositeľmi. Je dobré učiť sa jazyky nielen preto, aby sme si rozumeli, ale aj preto, aby sme sa pochopili.”

 
Nezabudnuteľný týždeň v Nice (Erasmus+)

V dňoch 10.9. - 16.9.2023 sme sa v rámci projektu Erasmus+ vydali na výmenný pobyt do francúzskeho mesta Nice. Naše francúzske dobrodružstvo sa začalo už o jednej ráno v nedeľu, kedy nám pravdepodobne všetkým zazvonil budík.

 
Patrí nám 1. miesto v Súťaži SŠ „ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR“ 2023

S hrdosťou oznamujeme, že študenti nášho gymnázia Adam Viglaský (3. B), Michal Korim (3. B), Michal Minár (3. B), Ema Penzešová (2. B) a Timea Fernerová (2. B), náhradníčka Natália Titková (1. A) zvíťazili v krajskom kole Župná kalokagatia 2023, ktoré sa konalo 21. 9. 2023 na Duchonke.

 
Gymnaziálny aerobik

Dňa 14. septembra 2023 sa na našej škole v rámci týždňa BE ACTIVE uskutočnil Gymnaziálny aerobik. Po roku sme sa opäť stretli, aby sme si precvičili svoju fyzickú aktivitu a upevnili priateľstvá prostredníctvom športu.

 
Projekt Roots&Shoots je na konci

Dňa 7. 9. 2023 sa v Materskom Centre Mami-Oáza uskutočnilo slávnostné ukončenie projektu Roots&Shoots. Na projekte pracovali žiaci 2. B triedy pod vedením Mgr. Ľ. Minárovej a Mgr. T. Poliakovej od minulého školského roka.

 
Seminaristi z dejepisu na exkurzii: Letné sídlo prezidentov, Masaryk a Topoľčianky

29. júla 2023 ubehlo presne 100 rokov od prvého príchodu T. G. Masaryka do Topoľčianok. Pri tejto príležitosti vznikla výstava venovaná pobytu pána prezidenta v Topoľčiankach a my sme si ju nemohli nechať ujsť.

 
Družobná návšteva v Jindřichovom Hradci pri príležitosti stého výročia budovy školy Gymnázia Vítězslava Nováka

Gymnázium Vitězslava Nováka v Jindřichovom Hradci 1. septembra 2023 slávilo 100 rokov od otvorenia budovy školy. Existencia gymnázia však siaha až do roku 1595.

 
Otvorenie nového školského roka 2023/2024

Po dvoch slnečných mesiacoch naplnených oddychom, zábavou i prácou sme sa 4. septembra 2023 opäť vrátili do historickej budovy nášho Gymnázia Janka Kráľa, aby sme sa zúčastnili slávnostného otvorenia nového školského roka 2023/2024.