Patrí nám 1. miesto v Súťaži SŠ „ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR“ 2023

S hrdosťou oznamujeme, že študenti nášho gymnázia Adam Viglaský (3. B), Michal Korim (3. B), Michal Minár (3. B), Ema Penzešová (2. B) a Timea Fernerová (2. B), náhradníčka Natália Titková (1. A) zvíťazili v krajskom kole Župná kalokagatia 2023, ktoré sa konalo 21. 9. 2023 na Duchonke.

Svojím excelentným výkonom porazili ostatné školy v nitrianskom kraji v týchto súťažných disciplínach:

Teoretická časť: oblasť dopravy, všeobecného práva, geografie, histórie, športu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), požiarnej ochrany (PO), civilnej ochrany (CO), ekonomiky, styku s verejnosťou, sociálnych služieb, prevencie drogových závislostí.

Praktická časť: topografia, hod granátom, streľba zo vzduchovky, rúčkovanie na lane, použitie improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany (PIO), prvá pomoc.

Gymnázium Janka Kráľa môže byť právom hrdé na študentov, ktorí predviedli obdivuhodné nasadenie a spojili ideál harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a duševnej stránky človeka.

Mgr. Ľudmila Minárová