Beseda s europoslancom Ing. Ivanom Štefancom, MBA, PhD.

Jednou so sprievodných akcií v rámci 10. ročníka Brány jazykov otvorenej bola aj beseda s poslancom Európskeho parlamentu Ing. Ivanom Štefancom, MBA, PhD., ktorú sa nám podarilo zorganizovať v spolupráci s celoeurópskou sieťou informácií Europe Direct Nitra.

Beseda sa niesla v duchu témy Zvyšovanie európskeho povedomia a bola veľmi podnetná. Pán poslanec nám najskôr objasnil najaktuálnejšie otázky, ktoré sa riešia na pôde EP a ktoré majú dosah na nás všetkých (digitalizácia, ekologická výroba energie, možnosti umelej inteligencie i.). Zdôraznil, že EÚ je spoločenstvo založené na demokratických princípoch a jeho hlavnou funkciou je bezpečnosť a ochrana členských štátov.

Prednáška pána poslanca natoľko zaujala žiacke publikum, že sa po jej skončení roztrhlo vrece s ich otázkami. Podnety a otázky z úst žiakov boli naozaj erudované a pán poslanec niekoľkokrát ocenil ich význam. Vo svojich odpovediach bol precízny a veľmi ľudský.

Ešte raz sa chceme poďakovať Ing. Ivanom Štefancom, MBA, PhD. za to, že prijal naše pozvanie a svojou prednáškou obohatil program jubilejného ročníka Brány jazykov otvorenej.

Mgr. Tatiana Poliaková