Študentský parlament

    Predsedníčka Študentského parlamentu

  • Katarína Herdová (III.B)
  • Členovia:

  • Viktória Hitková (II.A)
  • Alexandra Drgoňová (II.B)
  • Karin Huňadyová (III.A)
  • Katarína Herdová (III.B)
  • Monika Kuterková (IV.A)
  • Norbert Švec (IV.B)