Deň vody s Amavetom na základných školách v Obyciach a Jedľových Kostoľanoch

V dňoch 21. a 22. 3. 2024 uskutočnili žiaci II. B - Alexandra Drgoňová, členka klubu AMAVET, Veronika Hudecová, Filip Filipčík a Alica Baťalová - pri príležitosti Svetového dňa vody rovesnícke vzdelávanie na tému: Voda a jej dôležitosť.

Na úvod žiaci ZŠ vyhotovili na tabuľu myšlienkovú mapu k pojmu "VODA" a potom uskutočnili praktickú časť - merania pomocou prenosného merača. Po zaznamenaní výsledkov do tabuliek nasledovala otvorená diskusia, v ktorej mali žiaci možnosť vyjadriť svoj názor na ochranu vody a navrhnúť praktické riešenia, ako sa o vodu a vodné zdroje starať a chrániť ich.

Veríme, že sme žiakov svojím zanieteným prístupom niečo nové naučili a hlavne ich motivovali k vlastnému záujmu o túto problematiku. Tešíme na ďalšie spoločné stretnutia!

Alexandra Drgoňová, Veronika Hudecová, II. B