Vyslali sme olympijské posolstvo mieru (Erasmus+)

Gymnázium J. Kráľa sa stalo v rámci programu Erasmus+ hostiteľskou školou počas stretnutia štyroch partnerských krajín. Návšteve predchádzala intenzívna príprava programu, učiteľov aj žiakov. Účastníci z Mníchova (Nemecko), z Mitiliny, hlavného mesta Lesbosu (Grécko) a Bolzana (Taliansko) pricestovali vo štvrtok 14.3.2024 večer.

Prvé aktivity našej spolupráce začali hneď v piatok ráno. 28 zahraničných žiakov a 6 sprevádzajúcich učiteľov sa stali spolu s našimi 29 žiakmi súčasťou internacionálnych tímov, v ktorých pracovali do konca mobility.

Zapísanie návštevníkov do pamätnej knihy počas privítania primátorom mesta PaedDr. D. Husárom urobilo na našich hostí veľký dojem. Ďalej program pokračoval spoznávaním histórie a pamiatok nášho mesta počas komentovaných prehliadok v anglickom jazyku. Pripravili ich naši žiaci J. Adamec (IV.A), M. Radobický (IV.A) a H. Horváthová (I.A). Piatkové dopoludnie bolo zakončené prehliadkou židovského cintorína pod odborným vedením pána Ľ. Chládeka. Neskôr sme pokračovali olympijským popoludním. Prvoradé boli olympijské hodnoty, ako výnimočnosť, rešpekt, radosť z úsilia a fair-play. Pre všetkých to bol úžasný a zároveň jedinečný zážitok. V popredí bola súťaživosť tímov a upevnenie priateľstva. Začali sme simuláciou otváracieho olympijského ceremoniálu a pokračovali sme množstvom súťažných disciplín, ktoré preverili súdržnosť, silu a vytrvalosť jednotlivých tímov. Víťazné družstvá si odniesli okrem skvelých zážitkov aj vecné ceny, ktoré nám daroval Slovenský olympijský výbor. Piatkový program sme zakončili v jedálni GJK, kde našich hostí čakal slávnostný program plný tradičných slovenských ľudových piesní a tancov v podaní nášho školského folklórneho súboru.

V sobotu sme pokračovali interaktívnou prednáškou a návštevou Olympijského múzea v Bratislave. Na Bratislavskom hrade začalo sprevádzanie v angličtine po zákutiach hlavného mesta. Všetkých nadchla bohatá história a krása Bratislavy. V nedeľu naši hostia navštívili Nitru a spoznali krásy a históriu Nitrianskeho hradu a mesta.

V pondelok boli pre naše medzinárodné tímy pripravené interaktívne aktivity o olympijskom posolstve mieru a priateľstve. Boli súčasťou rovesníckeho vzdelávania pod taktovkou koordinátorov programu OVEP J. Krulla a J. Tomka, ktorí zároveň priblížili žiakom problematiku antidopingu, energetických nápojov a žuvacieho tabaku v zaujímavej a plodnej diskusii. O preklad do anglického jazyka sa postarali S. Ondroš (III.A) a M. Leckéši (III.B).

Posolstvo mieru vyjadrili účastníci programu na vlajke, ktorá vznikla spojením vlajok jednotlivých tímov. Vlajku sme symbolicky vyniesli na hrad Hrušov. Účastníkov sme s hrdosťou previedli aj pamiatkami Topoľčianok, kde si na nádvorí zámku žiaci prevzali certifikáty o účasti.

Utorok patril opäť histórii nášho mesta. Počas prehliadky sme nevynechali Mauzóleum rodiny Miggaziovcov a múzeum v Zlatých Moravciach.

Súčasťou programu boli aj interaktívne digitálne aktivity v škole a mimo školy. Všetkých účastníkov sme zapojili do eTwinning-u. Pracovali na zdieľaných dokumentoch, digitálnych aplikáciách a pripravovali digitálny obsah nášho spoločného medzinárodného projektu.

Počas spoločných piatich dní sme zdokumentovali spoločné zážitky aktivít Erasmus+, vymenili sme si skúsenosti a získali krásnu spätnú väzbu od našich hostí, ktorým sa bohatý sprievodný program veľmi páčil a všetky aktivity v nich zanechali hlboký dojem.

Mgr. V. Mihalková, Mgr. Ľ. Minárová, Mgr. I. Šovčíková