eTwinning - logo

Aktivity v rámci projektu Etwinning v školskom roku 2022/2023

Medzinárodná spolupráca cez platformu eTwinning

eTwinning ako najväčšia komunita škôl v Európe umožňuje učiteľom a žiakom spájať sa na diaľku, pracovať v rôznych jazykoch na spoločných projektoch a komunikovať v bezpečnom virtuálnom prostredí.

viac
 
Online hodiny s partnerskou školou Alice Solomon Schule Hanover

V tomto školskom roku sa žiaci I.A a I.B triedy zapojili na hodinách anglického jazyka pod vedením Mgr. Ivany Šovčíkovej do e-Twinning projektu Vianočné koledy a piesne spolu s nemeckou partnerskou školou Alice Solomon Schule z Hanoveru.

viac
 
Vzdelávame sa v oblasti medzinárodnej virtuálnej spolupráce cez platformu eTwinning (po novom)

Európska komisia postupne vytvára spoločnú európsku platformu European School Education Platform, ktorá je nielen miestom spolupráce zainteresovaných strán v sektore školského vzdelávania, ale tiež domovom pre eTwinning, komunitu pre bezpečný priestor na virtuálnu spoluprácu škôl v Európe.

viac