Aktivity v školskom roku 2018/2019

Za zelený areál školy Nový pohľad na školu s upraveným okolím vstupného chodníka Je mnoho dôvodov, prečo by každý človek žijúci na našej planéte mal mať základy prírodovednej gramotnosti. Sme súčasťou prírody a podľa toho by sme sa mali aj správať. Zvyšovanie prírodovednej gramotnosti musí byť pre moderné školstvo zásadnou prioritou ...viac
 
Drogový pes Dňa 5.12.2018 sa na Gymnáziu Janka Kráľa uskutočnil celoslovenský projekt – Drogový pes - realizovaný v spolupráci s Odborom poriadkovej polície OR PZ v Nitre. Cieľom projektu je eliminácia drog a ich distribúcie ...viac
Regionálna súťaž v prednese poézie Janka Kráľa Miestny odbor Matice slovenskej Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce a MSKŠ Zlaté Moravce udeľujú Diplom Barbore Muchovej za 3. miesto v II. kategórii od 15 do 25 rokov v 2. ročníku regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy Janka Kráľa. Podpísaný – primátor mesta Zlaté Moravce a predseda MO MS Zlaté Moravce Dňa 29. novembra 2018 sa v priestoroch Mestskej knižnice v Zlatých Moravciach konal 2. ročník regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy Janka Kráľa. Hlavným organizátorom súťaže bol už po druhýkrát Miestny odbor Matice slovenskej ...viac
 
Predvianočná Viedeň Spoločná fotografia pedagógov a žiakov pred sochou Márie Terézie vo Viedni Svetielka, silný mrazivý vietor, vôňa vianočného punču a magnetky s nápismi Vienna. Aj takto môže vyzerať exkurzia do Viedne. V programe nechýbala dlhá cesta tam i naspäť s hudobným sprievodom nášho spolužiaka DJ Juraja Šaba z II.A, prírodovedné múzeum a prehliadka historického centra mesta ...viac
 
Medzitriedny basketbalový turnaj GJK Spoločná fotografia basketbalového tímu chlapcov IV.A triedy, ktorý získal 1. miesto Opäť na škole máme medzitriedny turnaj, tentokrát basketbalový, aby aj naši chlapci basketbalisti predviedli svoje športové výkony. A ako to celé vyzeralo? Dňa 27.11. 2018 po veľkej prestávke bolo nastúpených v novej telocvični 7 chlapčenských a 6 dievčenských družstiev ...viac
 
Týždeň slovenského folklóru na našom gymnáziu Dnes alebo minulosť? - čiernobiela fotografia súčasných žiakov gymnázia v krojoch v laviciach fyzikálnej posluchárne Pri príležitosti TÝŽDŇA SLOVENSKÉHO FOLKLÓRU sa aj naša škola zapojila do súťaže, ktorú vyhlásil – SLOVAKFOLKLORE. A preto sme sa v stredu 21.11.2018 zaodeli do krojov, alebo sme naše oblečenie skrášlili ľudovými prvkami – motýliky, mašle, tričká, sukne ...viac
 
Olympiáda v nemeckom jazyku Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo - prebehla na našej škole 23.11.2018. Hoci mnohí tvrdia, že nemecký jazyk je veľmi náročný, v tomto školskom roku sme mali zastúpenie v vo všetkých troch kategóriách ...viac
Netradičná hodina občianskej náuky Hodina občianskej náuky sa odohráva zvyčajne v triede, ale niektorí žiaci z III. A a z III. B mali možnosť stráviť ju netradične v priestoroch kaviarne v Leviciach. Zúčastnili sme sa diskusného podujatia a workshopu – Vedecká čajovňa ...viac
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku Žiak a žiačka počas úlohy – hranie rolí v školskom kole olympiády v anglickom jazyku 21.11. sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku na našej škole. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. V kategórii 2A súťažilo 14 žiakov prvých a druhých ročníkov a v kategórii 2B 11 žiakov tretích a štvrtých ročníkov a triedy VII.D ...viac
 
Simulované zasadnutie NATO – Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Žiaci hlasujú v rokovacej miestnosti počas simulovaného zasadania NATO Dňa 29. októbra 2018 v Centre krízového riadenia Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa študenti IV.A triedy zúčastnili Simulovaného zasadnutia NATO ...viac
 
Študentský mixový volejbalový turnaj Spoločná fotografia volejbalového družstva GJK 1 v telocvični školy Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu sme 16.11.2018 usporiadali mixový volejbalový turnaj. Nadviazali sme tým na dlhoročnú tradíciu volejbalových turnajov. Naša veľká telocvičňa umožňuje hrať súbežne na dvoch ihriskách a tak si mohli v priebehu dopoludnia proti sebe zahrať hráči piatich družstiev ...viac
 
Pietna spomienka na padlých v 1. svetovej vojne Mgr. Ujčíková a žiaci I.A a I.B GJK na pietnej spomienke na mestskom cintoríne Dňa 15.11.2018 sa na cintoríne v Zlatých Moravciach uskutočnila spomienková slávnosť spojená so 100. výročím ukončenia 1. svetovej vojny. Miestny historik M. Tomajko oboznámil prítomných s historickými udalosťami začleňovania Zlatých Moraviec do vznikajúcej Československej republiky pri ktorom pomáhali aj československí legionári ...viac
 
Týždeň vedy a techniky 2018 Týždeň vedy a techniky 2018 - logo Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti ...viac
 
Imatrikulácia prvákov Pohľad na žiakov I.A a ostatných žiakov sediacich v aule Každoročne v kolektíve gymnazistov GJK vítame nových žiakov – prvákov. Ani tento rok nebol výnimkou a dňa 8. novembra 2018 sa konala imatrikulačná slávnosť v réžii žiakov tretieho a siedmeho ročníka ...viac
 
Majstrovstvá okresu vo florbale stredných škôl Spoločná fotografia florbalového družstva chlapcov s diplomom a pohárom za 3. miesto Dňa 8. 11. 2018 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu vo florbale chlapcov. Hosťujúcou školou bola SOŠP. Odohralo sa 10 zápasov, hrací čas bol 2x10 minút. Chlapci podali dobré výkony, pri niektorých zápasoch im chýbalo povestné športové šťastie. Konečné poradie škôl ...viac
 
Krajské kolo v aerobiku dievčat stredných škôl v Nitre Spoločná fotografia dievčat v cvičebnom úbore pred súťažou Dievčatá z Gymnázia Janka Kráľa Viktória Dubcová, Barbora Muchová, Daniela Kmeťová, Naďa Tonková, Karin Garajová, Hanka Krausová, Andrea Chrenová, Jessica Košútová, Barbora Nemčeková a Simona Brojová sa zúčastnili 6. 11. 2018 Krajského kola v aerobiku dievčat v Nitre ...viac
 
Prevencia kriminality a drogových závislostí Mgr. Iveta Matejová beseduje so študentmi III.A V mesiacoch september, október a november sa v rámci prevencie drogových závislostí, kriminality a iných sociálno-patologických javov uskutočnili nasledovné besedy s pracovníkmi z CPPPaP v Zlatých Moravciach, MsP v Zlatých Moravciach a Krajského riaditeľstva PZ v Nitre ...viac
 
Etwinning project – Time Capsule Od začiatku tohto školského roka sme sa my, žiaci VII. D, pod vedením profesorky anglického jazyka Mgr. Holecovej zapojili do medzinárodného partnerstva škôl eTwinning, ktorý podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania komunikácie v cudzom jazyku ...viac
Filmovica Plná trieda žiakov, ktorí prišli na filmovicu Piatok, 26. októbra sa v našom gymnáziu konala tradičná filmovica. Aby si každý prišiel na svoje, žiaci mali na výber z dvoch filmov, ktoré si mohli pozrieť ...viac
 
Retrodeň Žiaci z II.A triedy v retro oblečení s triednou učiteľkou Mgr. Alenou Rakovskou V piatok 26.10.2018 Žiacka školská rada na našom gymnáziu zorganizovala Retrodeň pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky ...viac
 
Majstrovstvá okresu vo futsale stredných škôl Spoločná fotografia družstva chlapcov GJK v dresoch pred futsalovou bránkou Študenti nášho Gymnázia M. Géci (IV.A), R. Koprda (IV.B), S. Kruľák (II.B), J. Šabo (II.A), A. Belmenen (I.B), L. Penzeš (I.B), O. Valko (I.B), T. Mesko (I.A), Š. Kozolka (I.A), M. Bernát (I.A) reprezentovali našu školu dňa 25. 10. 2018 vo futsale ...viac
 
Aerobikový maratón Žiaci cvičia v telocvični počas aerobikového maratónu Be active pokračoval na našej škole v aerobikovom maratóne dňa 24.10.2018. Po veľkej prestávke bolo 75 chlapcov aj dievčat nastúpených v dobrej nálade, boli plní očakávania, čo prinesie trojhodinové cvičenie v rytme hudby ...viac
 
Exkurzia do NR SR Spoločná fotografia žiakov 4. ročníka s poslancom NR SR B. Kollárom My, študenti Gymnázia J. Kráľa, triedy IV.A a IV.B, sme sa dňa 24.10.2018 zúčastnili exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky. Cesta sa nám predĺžila pre zlé počasie a hustú premávku. V NR SR sme prešli bezpečnostnou kontrolou a po nej nás už čakal pán Adamišin, ktorý nás sprevádzal počas celej prehliadky ...viac
 
Deň Jablka Organizátorky Dňa jablka s pripravenými koláčmi a jablkami vo vestibule školy 22. októbra sme si my žiaci, pripomenuli jabĺčko. Jabĺčko zelené, červené i žlté. Pri príležitosti Dňa jablka sme pripravili súťaž, kde našou úlohou bolo upiecť ten najlepší jablčník. Zo začiatku obavy z pečenia boli, avšak nakoniec sa jablčníkov nazbieral plný stôl ...viac
 
Exkurzia do Paríža Spoločná fotografia žiakov pred Víťazným oblúkom V dňoch 15.10. - 19.10. 2018 sme sa zúčastnili exkurzie do Paríža, ktorú organizovalo Gymnázium sv. Vincenta de Paul v Leviciach. My, siedmi žiaci nášho gymnázia, sme sa pripojili k žiakom z Levíc a Banskej Bystrice, aby sme spoznali krásy metropoly Francúzska. Cesta bola dlhá a únavná, ale Paríž stál za to ...viac
 
Projekt Záložka do knihy spája slovenské školy – 7. ročník - aktualizované Žiaci I.A pri zhotovovaní záložiek Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila 7. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy s názvom Záložka do knihy spája slovenské školy: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov ...viac
 
Majstrovstvá okresu v bedmintone stredných škôl Juraj Gajdoš, Tomáš Trubáčik, Jakub Bartek s pohárom a diplomom za 3. miesto na majstrovstvách okresu v bedmintone Naši študenti Juraj Gajdoš IV.A, Tomáš Trubáčik II.B, Jakub Bartek I.B sa zúčastnili dňa 18.10.2018 Majstrovstiev okresu v bedmintone stredných škôl. Obsadili 3. miesto. O deň neskôr, 19.10.2018, nás v bedmitone reprezentovali aj naše študentky Daniela Kmeťová II.B, Miroslava Halásová II.A a Klára Orbanová II.A. Rovnako ako chlapci získali pekné 3. miesto ...viac
 
Krajské kolo v cezpoľnom behu – bronzová medaila Spoločná fotka troch žiakov, ktorí sa zúčastnili krajského kola v cezpoľnom behu Traja naši šikovní športovci, Simon Kruľák (II.B), Aaron Belmenen (I.B) a Timotej Mesko (I.A), obsadili krásne 3. miesto na Majstrovstvách kraja v cezpoľnom behu v Nových Zámkoch ...viac
 
Metodický miniseminár pre učiteľov angličtiny Dňa 15.10.2018 sa na pôde Gymnázia Janka Kráľa konal metodický miniseminár pre učiteľov angličtiny zo základných a stredných škôl ...viac
Exkurzia do Banskej Štiavnice Spoločná fotografia žiakov 1. ročníka pred Strednou lesníckou školou v Banskej Štiavnici Dňa 8.10.2018 sme sa my, prváci, rozhodli navštíviť jedno z najkrajších slovenských miest, Banskú Štiavnicu. O ôsmej hodine ráno sme vyrazili spred školy autobusom a o hodinu sme už aj vystupovali priamo pred Strednou lesníckou školou ...viac
 
BE ACTIVE 2018 - FLORBALOVÝ MEDZITRIEDNY TURNAJ Spoločná fotka víťazného florbalového družstva chlapcov II.B triedy V piatok, dňa 5. októbra 2018, sa v rámci Európskeho týždňa športu Be active konal na našej škole FLORBALOVÝ MEDZITRIEDNY TURNAJ. Súťažilo 8 chlapčenských družstiev a 6 dievčenských družstiev rozdelených do dvoch skupín ...viac
 
Agrofilm Nitra Mgr. Minárová a trieda II.B pred UKF Nitra Exkurzia sa začala 4.10.2018 stretnutím našej II.B triedy s triednou učiteľkou Mgr. Ľudmilou Minárovou na autobusovej zastávke v Zlatých Moravciach. Autobusom sme sa dopravili do Nitry ...viac
 
Biela pastelka 2018 (.pdf, 787 kB) Biela pastelka 2018 – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ďakuje Gymnáziu J. Kráľa v Zlatých Moravciach za spoluprácu pri verejnej zbierke pre ľudí so zrakovým postihnutím. Počas hlavného zbierkového dňa sme vyzbierali 615,34€. Biela pastelka 2018 – poďakovanie
 
Odhalenie pamätnej tabule prof. Júliusovi Podhornému Odhalenie pamätnej tabule vnučkami pána profesora Júliusa Podhorného V historickej aule nášho gymnázia sa konala 28. septembra 2018 spomienková slávnosť pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule pánovi profesorovi Júliusovi Podhornému, ktorý venoval rozvoju zlatomoravského gymnázia dlhých 44 rokov ...viac
 
Školský rok 2018/19 štartujeme víťazstvami v cezpoľnom behu Majstri okresu v cezpoľnom behu: S. Kruľák II.B, T. Mesko I.A, A. Belmenen I.B na stupni víťazov 26. 9. 2018 sme sa zúčastnili na Majstrovstvách zlatomoravského okresu stredných škôl v cezpoľnom behu ...viac
 
Jarmočný šachový turnaj Spoločná fotka vedenia školy a víťazov šachového turnaja Dňa 24. 9. 2018 sa uskutočnil Jarmočný šachový turnaj v aule našej školy. Turnaj sme organizovali v rámci Európskeho týždňa športu Be Active 2018, zhodou okolností v rovnaký deň ako je začiatok šachovej olympiády v gruzínskom Batumi ...viac
 
Európsky deň jazykov na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach Tento školský rok Gymnázium Janka Kráľa organizovalo už 5. ročník jazykovej súťaže „Brána jazykov otvorená“ pre žiakov základných škôl pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Priestory novej telocvične privítali 20. 9. 2018 žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ nášho okresu a potešila nás aj účasť dvoch nováčikov v súťaži, žiakov základných škôl z Vrábel a Levíc ...viac
 
Týždeň modrého gombíka 2018 - diplom (.pdf, 464 kB) Týždeň modrého gombíka 2018 - Diplom pre Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce – Ďakujeme za Váš aktívny prístup a pomoc počas zbierky. Unicef Týždeň modrého gombíka 2018 - diplom pre Gymnázium J. Kráľa
 
Nový školský rok 2018/2019 Žiačka III.A prednáša báseň v aule školy Básňou, slávnostným prejavom riaditeľky školy a želaním všetkého dobrého sme začali nový školský rok v Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach ...viac