Aktivity v školskom roku 2021/2022

Celoštátne kolo dejepisnej olympiády V dňoch 5. – 7. mája 2022 sa v Bratislave konalo Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády v kategórii A, B, C. Našu školu a Nitriansky kraj reprezentoval Ján Adamec z II. A triedy. ...viac
 
Okresné kolá stredných škôl v bedmintone Naši študenti reprezentovali Gymnázium Janka Kráľa v bedmintone 3. a 4. mája 2022 na Strednej škole polytechnickej v Zlatých Moravciach. ...viac
 
Úspech v krajskom kole matematickej olympiády Dňa 5.4.2022 sa krajským kolom ukončil aktuálny ročník najprestížnejšej matematickej súťaže pre stredné školy - Matematickej olympiády. ...viac
 
Čo vieš hviezdach? Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s osvetovými strediskom v Nitre realizovala 27. 5. 2022 krajské kolo 33. ročníka astronomickej súťaže „Čo vieš hviezdach?“. ...viac
 
PEER program – protidrogová prevencia PEER aktivisti uskutočnili ďalšie zážitkové rovesnícke stretnutia zamerané na problematiku drogových závislostí a prevencie kriminality v triedach II.A a II.B. ...viac
 
Projekt Eko Alarm na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach ide do finále Cieľom projektu Eko Alarm je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských základných a stredných školách. ...viac
 
Biologická olympiáda V tomto školskom roku bolo do biologickej olympiády zapojených viac žiakov, ako po minule roky. V školskom kole súťažilo 13 žiakov. ...viac
 
Deň Zeme ZEM – tri písmená, ktoré ak vylúštite: Z = záujem, E = empatia, M = múdrosť, môžeme prispieť malou kvapkou k zachovaniu biodiverzity, rovnováhy a životu na našej planéte. ...viac
 
Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach oslávilo 200. výročie narodenia Janka Kráľa 24. apríla 2022 uplynulo 200 rokov od smrti jedného z najvýznamnejších básnikov štúrovskej generácie, Janka Kráľa. ...viac
 
Projekt zameraný na prepojenie teórie a praxe v oblasti pracovného práva Gymnázium Janka Kráľa v spolupráci s Witt&Kleim advokátska kancelária aj v školskom roku 2021/2022 realizovalo projekt zameraný na prepojenie teórie a praxe v oblasti pracovného práva. ...viac
 
Veľkonočný šachový turnaj V posledný vyučovací deň pred veľkonočnými prázdninami uskutočnil druhý zo série troch naplánovaných šachových turnajov v tomto školskom roku. ...viac
 
Krajské kolo Geografickej olympiády Dňa 1. 4. 2022 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády v kategórii A, B a Z v online forme. ...viac
 
Úspech tímu GJK v krajskom kole Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR 6. apríla 2022 sa naši druháci Filip Danko (II. A), Matúš Radobický (II. A) a Samuel Vozár (II. B) zúčastnili krajského kola Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR. ...viac
 
Krajské kolo Dejepisnej olympiády Dňa 22.3.2022 sa konalo krajské kolo Dejepisnej olympiády v kategórii A, B. Aj v tomto školskom roku prebiehalo online formou. ...viac
 
Gymnázium opäť súťaží Dňa 15. 3. 2022 sme sa zúčastnili na kvalifikácii o postup na Medzinárodné školské majstrovstvá sveta ISF v cezpoľnom behu, ktoré sa konali v Látkach. Našu školu reprezentovalo 6 dievčat a 6 chlapcov. ...viac
 
Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku Dňa 21. 3. 2022 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku. Našu školu reprezentovala Hanka Bezáková, žiačka 3. A triedy. ...viac
 
Ekoalarm pokračuje V utorok 22. 3. 2022 sa na našej škole uskutočnil druhý modul rovesníckeho vzdelávania v rámci projektu Ekoalarm. ...viac
 
Lyžiarsky výcvik prvákov Neuveriteľné sa stalo skutočným a v dňoch 21. 2. – 25. 2. 2022 sme sa mali možnosť zúčastniť lyžiarskeho výcviku! Vstupenkou na toto vytúžené „podujatie“ bol, samozrejme, negatívny Ag test. ...viac
 
Exkurzia v Bratislave Dňa 16.2.2022 sme sa my, žiaci 3.A a 2.B, zúčastnili na exkurzii v Bratislave. Od rána v autobuse panovala skvelá atmosféra, keďže sme sa tešili, že po dlhom čase, ktorý sme strávili iba v škole, opäť niečo nové objavíme a zažijeme. Spievali sme si, bavili sme sa a užívali sme si chvíle, ktoré spolu môžeme stráviť. ...viac
 
WocaBee Súťaž – študenti GJK opäť bodujú Na začiatku januára 2022 zahájil WocaBee súťaž v trénovaní anglických slov a fráz. Jedinou podmienkou ako sa dostať do žrebovania o skvelé ceny bolo nahrať minimálne 300 wocapoints v cvičeniach určených na výslovnosť. ...viac
 
Ahojte, milí deviataci! Váš čas na základnej škole sa čoskoro skončí a vy sa budete musieť vybrať na cestu vyspelých stredoškolákov. ...viac
 
Okresné kolo Olympiády v NEJ Dňa 19. 1. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Vzhľadom na pandemické opatrenia sa olympiáda uskutočnila online formou. ...viac
 
Olympijský kultúrny a vzdelávací program Gymnázium Janka Kráľa spolupracuje v školskom roku 2021/2022 so Slovenským Olympijským výborom v rámci Olympijského kultúrneho a vzdelávacieho programu (OCEP). Ide o exkluzívny program pre 50 vybraných škôl zo Slovenska, ktoré budú komunikovať s 50 partnerskými školami zo všetkých európskych krajín. ...viac
 
Postup do krajského kola Dňa 13. januára sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Z našej školy v ňom súťažili v kategórii 2A Martin Ivanička z II.B triedy a v kategórii 2B Nicolas Ľahký z III.A triedy.. ...viac
 
Víťazstvo v československom finále Jazykový WocaBee šampionát Po víťazstve v celoslovenskom kole naši študenti z III. B triedy zvíťazili aj v československom kole medzinárodnej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jazykový WocaBee šampionát. ...viac
 
Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu Dňa 8. 12. 2021 sa na našej škole uskutočnilo vyhodnotenie vianočnej súťaže o najkrajšie vyzdobenú triedu. Každá trieda mala na skrášlenie 2 týždne. ...viac
 
Vianočné aranžovanie Dňa 7. 12. 2021 sa na našej škole konala akcia s názvom Vianočné aranžovanie. ...viac
 
Mikuláš Dňa 6. decembra 2021 sme v našej škole privítali Mikuláša. Atmosféra bola od rána výborná. Mikuláš spolu s anjelmi a čertmi navštívil každú triedu. ...viac
 
Expert geniality show na Gymnáziu Janka Kráľa Do celoslovenskej súťaže Expert geniality show sa 30. novembra 2021 zapojilo aj 19 našich študentov prvého, druhého a tretieho ročníka. ...viac
 
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Na sv. Mikuláša sa naše gymnázium zapojilo do dobročinnej výzvy s veľavravným názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? ...viac
 
Víťazi celoslovenského kola Jazykový WocaBee šampionát Skupina študentov z III. B triedy Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach v zložení Zuzana Senková, Kristína Studená, Dominik Herda, Dávid Jurík, Mário Kuťka, Ivan Pinter a Tomáš Zölder zvíťazila v celoslovenskom kole medzinárodnej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jazykový WocaBee šampionát. ...viac
 
Výsledky medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku Best in English Dňa 26. 11. 2021 sa na našej škole uskutočnila medzinárodná súťaž v anglickom jazyku Best in English. Do súťaže sa zapojilo 17 223 študentov stredných škôl z 32 krajín. ...viac
 
Úspešní študenti v informatickej súťaži iBobor V dňoch 09. 11. 2021 a 11. 11. 2021 sa aj na našej škole konala celoslovenská informatická súťaž iBobor 2021, do ktorej sa zapojilo 38 žiakov nášho gymnázia v dvoch kategóriách - Junior a Senior. ...viac
 
Medzitriedny florbalový turnaj ku Dňu študentstva Žiacka školská rada v spolupráci s učiteľmi TSV zorganizovala 19. 11. 2021 v novej telocvični florbalový turnaj. Zúčastnilo sa ho 8 chlapčenských a 6 dievčenských družstiev. ...viac
 
Projekty NSK v oblasti prevencie sociálno-patologických javov V mesiaci október sa naša škola - Gymnázium Janka Kráľa - zapojila do dvoch online projektov organizovaných NSK, v spolupráci s Mgr. Andreou Valchoňovovou. ...viac
 
Deň Janka Kráľa Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Kráľa v zastúpení vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry zorganizovali pre žiakov prvého ročníka webinár s vlastnou tvorbou pod názvom „Deň Janka Kráľa“. ...viac
 
Školský šachový turnaj Deň študentstva bol medzinárodnou študentskou úniou stanovený na 17. november, a to na pripomenutie udalostí z roku 1939, keď boli v Prahe po pohrebe českého študenta medicíny Jana Opletala potrestaní všetci českí študenti zatvorením všetkých vysokých škôl. ...viac
 
Wocabee - víťazstvo v krajskom kole Naši WocaBee šampióni z III. B triedy zvíťazili aj v krajskom kole medzinárodnej online súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jazykový WocaBee šampionát. ...viac
 
Olympiáda v anglickom jazyku Dňa 11.11.2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Tento rok sa 32. ročník súťaže konal v dvoch kategóriách – 2A (prvý a druhý ročník), 2B (tretí a štvrtý ročník). ...viac
 
Olympiáda v anglickom jazyku Dňa 27. 10. 2021 sa na našej škole uskutočnilo rovesnícke vzdelávanie v rámci projektu Ekoalarm. Do tohto projektu naša škola vybrala žiakov z 2.A triedy. ...viac
 
Záložka do knihy spája slovenské školy 10. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy
Záložka do knihy spája slovenské školy: Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia) ...viac
 
Informatika v prírodných vedách a matematike očami žiakov III. B Nový školský predmet (IPV) je zameraný na podporu medzipredmetových vzťahov informatiky s prírodnými vedami. Žiaci si na hodinách rozvíjajú schopnosť hľadať súvislosti medzi vyučovacími predmetmi a učia sa využiť tieto poznatky vo svojich odborných prácach. ...viac
 
Jesenné aranžovanie Dňa 2.11.2021 sa na našej škole konalo Jesenné aranžovanie. Jeho súčasťou bola aj súťaž o najkrajšie naaranžované tekvice a ozdoby s jesenným motívom. O hodnotenie sa postarala odborná porota. ...viac
 
Športujeme s GJK Žiaci prvého a druhého ročníka vymenili v dňoch 27. – 28. 10. 2021 prostredie v triede za telocvične gymnázia, aby mohli predviesť svoje športové schopnosti a porovnať si športové výkony so svojimi spolužiakmi. Žiacka školská rada v spolupráci s učiteľmi TSV pripravili pre študentov netradičné atletické disciplíny a športové hry. ...viac
 
Naša škola je víťazom okresného kola Jazykového WocaBee šampionátu! V októbri sa žiaci našej školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu. Jedná sa o tretí ročník súťaže v učení slovíčok cudzieho jazyka, v ktorom medzi sebou súperia študenti všetkých cudzích jazykov od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike. ...viac
 
Projektový manažment pre interkultúrne výmenné projekty v Európe Štruktúrovaný kurz, zameraný na nadobudnutie kompetencií v oblasti projektového manažmentu programov Erasmus+, bol organizovaný hamburským Inštitútom European Teacher Training UG na gréckom ostrove Kréta. ...viac
 
Deň jablka Dňa 21.10.2021 sa na našej škole konal Deň jablka. Jeho súčasťou bola aj súťaž o najchutnejší a najkrajší jablkový koláč či zákusok. Sladké pochutiny hodnotila porota. Spomedzi množstva súťažných koláčov vybrala tri víťazné. ...viac
 
Brána jazykov otvorená na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach Príznačný názov, ktorý si Gymnázium Janka Kráľa zvolilo pre svoju súťaž, je nielen titulom Komenského pedagogického spisu, ale symbolicky predstavuje jednu zo vstupeniek do sveta vzdelaných ľudí. Tú vstupenku získavajú všetci žiaci, ktorí sa zúčastnia súťažnej aktivity konanej pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. ...viac
 
Projekt Eko Alarm na Gymnáziu Janka Kráľa Cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských základných a stredných školách. ...viac
 
Gymnazisti Janka Kráľa pomáhali so zbierkou Biela pastelka Biela pastelka je verejná zbierka, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. ...viac
 
Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022 Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022 Začiatok nového školského roka bol odlišný od predchádzajúcich rokov, nezačali sme ho v historickej aule, ale na neobvyklom priestore – na našom školskom dvore. Dôvodom sú pretrvávajúce protipandemické opatrenia. ...viac